Kreditni rejting

Objavljeno: 27.10.2016.
Tri su najveće i najpoznatije agencije za dodjelu kreditnog rejtinga: Fitch Ratings, Moody’s i Standard & Poor’s. Sve tri agencije dodjeljuju kreditni rejting Republici Hrvatskoj.

Agencije kreditni rejting definiraju kao neovisno mišljenje o kreditnom riziku, odnosno procjenu mogućnosti i volje dužnika da u cijelosti i pravodobno podmiri sve dospjele obveze.

Pri dodjeli kreditnog rejtinga državama agencije, između ostalog, uzimaju u obzir:

  • prihode i gospodarsku strukturu,
  • očekivani gospodarski rast,
  • monetarnu i fiskalnu fleksibilnost,
  • vanjsku likvidnost,
  • političke rizike,
  • zaduženost javnog i privatnog sektora,
  • zaduženost državnih tvrtki.

Agencije za kreditni rejting svoja mišljenja o kreditnom riziku određenog dužnika ili financijskog instrumenta određuju kreditnim rejtinzima koji su označeni simbolima, tj. slovima, brojevima ili njihovom kombinacijom.

Dugoročni rejtinzi navedenih agencija podijeljeni su u dva osnovna razreda: investicijski i špekulativni.

Ocjene dugoročnih obveza

Fitch Moody's S&P Opis
Investicijski rejting
AAA Aaa AAA Najviša kreditna kvaliteta
AA+ Aa1 AA+ Visoka kreditna kvaliteta
AA Aa2 AA
AA– Aa3 AA–
A+ A1 A+ Iznadprosječna kreditna kvaliteta
A A2 A
A– A3 A–
BBB+ Baa1 BBB+ Adekvatna kreditna kvaliteta
BBB Baa2 BBB
BBB– Baa3 BBB–
Špekulativni rejting
BB+ Ba1 BB+ Ispunjavanje obveza nije sigurno
BB Ba2 BB
BB– Ba3 BB–
B+ B1 B+ Trenutačna sposobnost ispunjavanja obveza, rizik od neispunjavanja obveza u budućnosti
B B2 B
B– B3 B–
CCC+ Caa1 CCC+ Velika vjerojatnost neispunjavanja obveza
CCC Caa2 CCC
CCC– Caa3 CCC–
CC Ca CC
C C C
DDD   D Neispunjavanje obveza

 

Agencije Fitch Ratings i Standard &Poor's dugoročni rejting ocjenjuju ocjenama raspona od AAA do D. Sve kategorije osim AAA, CC, C i D kvantificirane su i predznakom plus ili minus, pri čemu se plus dodjeljuje najvišem rejtingu u kategoriji, a minus najnižem.

Dugoročni rejtinzi agencije Moody’s kreću se u rasponu od Aaa do C. Sve kategorije osim Aaa, Ca i C imaju dodane brojeve od jedan do tri. Broj jedan dodjeljuje se najvišem rejtingu u kategoriji, a broj tri najnižem.

Dugoročnom rejtingu agencije pridružuju se i izgledi za dugoročno zaduživanje, koji mogu biti pozitivni, stabilni ili negativni. Izgledi za dugoročno zaduživanje upućuju na mogući smjer promjene kreditnog rejtinga države.

Kreditni rejting Republike Hrvatske

Objavljeno: 3.1.2011. Ažurirano: 25.7.2024.
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Izgledi Ocjena Izgledi
Fitch Ratings BBB+ Pozitivni BBB+ Pozitivni
Moody's Baa2 Pozitivni Baa2 Pozitivni
Standard & Poor's BBB+ Pozitivni BBB+ Pozitivni
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo