Zamjena gotovog novca

Objavljeno: 16.1.2024. Ažurirano: 21.6.2024.
Od 1. siječnja 2024. građani će gotov novac kune za gotov novac eura moći mijenjati isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Hrvatska narodna banka obavljat će bez naknade uslugu zamjene novčanica kuna bez vremenskog ograničenja, a kovanog novca kuna do 31. prosinca 2025. Iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga, uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura (u Hrvatskoj narodnoj banci ili dostava putem poštanskih usluga na adresu donositelja).

Banke primaju i/ili zamjenjuju neprikladne euronovčanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj neprikladne euronovčanice predoči više od 50% euronovčanice te neprikladne eurokovanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj predoči cijele eurokovanice koje su obradive na uređaju i koje su prepoznatljive s lica i naličja.

Hrvatska narodna banka prima na zamjenu euronovčanice čija površina iznosi 50% ili manje od 50% površine autentične originalne novčanice, euronovčanice obojene elektrokemijskom zaštitom, iznimno oštećene euronovčanice te neprikladne eurokovanice koje su prepoznatljive s lica ili naličja, uz uvjet da su dostavljene uz pripadajući obrazac zahtjeva s potrebnim prilozima.

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

Od 1. siječnja 2024. gotov novac kune za gotov novac eura moći će se mijenjati isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci. Zamjena gotovog novca kune u gotov novac eura provodi se uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kn) i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/2022. i 88/2022.).

Gotov novac kune može se dostaviti na zamjenu neposredno u Hrvatsku narodnu banku, Jurišićeva 17, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 15.30 sati.

ili putem poštanskih usluga na sljedeću adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb

Putem poštanskih usluga može se na vlastitu odgovornost na zamjenu dostaviti do 15.000,00 kuna (dakle najviše 14.999,99 kuna). Hrvatska narodna banka neće zamijeniti zaprimljeni gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 15.000,00 kuna koji je dostavljen putem poštanske usluge, već će ga zadržati do osobnog dolaska pošiljatelja u Hrvatsku narodnu banku.


Hrvatska narodna banka omogućila je zamjenu gotovog novca kune osobnim dolaskom u Hrvatsku narodnu banku i putem poštanskih usluga do iznosa 15.000,00 kuna, na osobnu odgovornost. S ciljem izbjegavanja neugodnosti za pošiljatelje, ali i Hrvatsku narodnu banku, za pošiljke upućene iz inozemstva preporuča se slanje osiguranih pošiljaka u vrijednosnom pismu ili osobni dolazak u sjedište Hrvatske narodne banke.


Pri dostavi putem poštanske usluge na zamjenu više od 50% površine autentične novčanice i novčanice bez znakova oštećenja ili obojenja te cijele kovanice kune, prepoznatljive s lica ili naličja, Hrvatskoj narodnoj banci potrebno je istodobno dostaviti:

 • ime i prezime / naziv pravne osobe, prebivalište (grad, ulica i kućni broj), broj telefona i adresu elektroničke pošte donositelja i
 • informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura (preuzimanje u službenim prostorijama na blagajni Hrvatske narodne banke ili dostavom putem poštanske usluge na adresu donositelja).

Kod dostave na zamjenu putem poštanske usluge:

 • novčanice kune s 50% ili manje od 50% površine cijele novčanice
 • obojene novčanice kune
 • kovanice kune koja nije cijela ili je neprepoznatljiva s lica ili naličja
 • onečišćene novčanice ili kovanice kune za koju se sumnja da zbog onečišćenja stvara rizik za zdravlje i sigurnost

treba priložiti Zahtjev za zamjenu gotovog novca kune s pripadajućim prilozima te dodatno dostaviti:

 • podatke o načinu oštećenja gotovog novca kune
 • ako se na zamjenu dostavlja 50% ili manje od 50% površine cijele autentične novčanice:
  • pisanu potvrdu nadležne institucije, primjerice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u nastavku teksta: MUP RH), kojom se dokazuje postojanje događaja više sile zbog kojega je došlo do uništenja dijelova novčanice kune koji nedostaju ili
  • podatke koji potkrjepljuju navode donositelja o načinu oštećenja novčanice
 • potvrdu o zdravstvenoj i sigurnosnoj procjeni od strane nadležnih tijela o vrsti onečišćenja, ako je na zamjenu predočen onečišćen gotov novac kune.

Donositelj je dužan novčanice kune obojene elektrokemijskom zaštitom na zamjenu dostaviti osušene i zapakirane u plastičnoj sigurnosnoj vreći s vidljivo istaknutom naznakom da je riječ o novčanici obojenoj elektrokemijskom zaštitom. Uz novčanice donositelj je dužan dostaviti:

 • pisanu potvrdu MUP-a RH o događaju koji je izazvao oštećenje te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena, ili
 • zapisnik, izjavu ili drugu dokumentaciju kojom se može dokazati da je do oštećenja došlo zbog tehničke neispravnosti sigurnosnog spremnika ili nepravilnog rukovanja sigurnosnim spremnikom te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena.

Hrvatska narodna banka utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za zamjenu najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kad joj je gotov novac kune predan na zamjenu.

Postupanje s većim pošiljkama gotovog novca kune

Ako se namjerava predati neposredno na zamjenu gotov novac kune u iznosu jednakom ili većem od 40.000,00 (četrdeset tisuća) kuna, ili broj kovanica kune koji je veći od 1.000 (tisuću) komada, prethodno je potrebno najaviti dolazak i iznos gotovog novca kune koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica kune koji se namjerava zamijeniti na adresu elektroničke pošte: gotov.novac@hnb.hr.

Iznimno, ako ne postoji mogućnost komunikacije putem elektroničke pošte, dostavu gotovog novca kune na zamjenu potrebno je najaviti na telefonski broj 01/4702-150 i 01/4702-151.

Ako je riječ o većim pošiljkama koje se dostavljaju putem specijalizirane tvrtke za poslovanje s gotovim novcem, u najavi je za donositelja potrebno naznačiti:

 • ime i prezime / naziv pravne osobe (iz sudskoga ili drugoga nadležnog registra)
 • osobni identifikacijski broj (OIB), odnosno za osobe koje nemaju osobni identifikacijski broj mjesto, dan, mjesec i godinu rođenja
 • prebivalište, odnosno sjedište pravne osobe (država, grad, ulica i broj)
 • broj telefona
 • adresu elektroničke pošte (ako postoji)
 • specifikaciju gotovog novca kune koji se planira dostaviti
 • informaciju o tome kako će gotov novac biti pakiran
 • planirani datum dostave
 • zdravstvenu i sigurnosnu procjenu nadležnih tijela iz koje proizlazi da novac ne stvara rizik za zdravlje i sigurnost ljudi.

Za specijaliziranu tvrtku za poslovanje s gotovim novcem potrebno je naznačiti:

 • podatke o vozilu (tip vozila i registarska oznaka) te
 • ime i prezime, broj i vrstu identifikacijske isprave osoba u pratnji vozila.

Hrvatska narodna banka može zatražiti i dodatne podatke o donositelju ili ovlaštenoj osobi donositelja, i to:

 • naziv i broj identifikacijske isprave, država izdavatelja
 • dan, mjesec i godinu rođenja
 • državljanstvo
 • informacije o djelatnosti ili zanimanju
 • izvor gotovog novca koji se donosi na zamjenu
 • dokaz o ovlaštenju za zastupanje/punomoć, ako donositelj podnosi gotov novac na zamjenu putem zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Nakon što joj se dostave svi traženi podaci, Hrvatska narodna banka putem elektroničke pošte obavještava podnositelja veće pošiljke gotovog novca kune o odobrenju ili odbijanju prihvaćanja najavljene predaje odnosno dostave gotovog novca kune na zamjenu.

U slučaju odobrenja dostave gotovog novca kune na zamjenu, Hrvatska narodna banka podnositelju će elektroničkom poštom dostaviti sljedeće podatke:

 • protuvrijednost eura za predani odnosno dostavljeni gotov novac kune prema deklariranoj vrijednosti
 • mogući termin primitka gotovog novca kune na zamjenu.

Ako se podnositelj slaže s navedenim podacima, dužan ih je potvrditi u odgovoru na primljenu obavijest i predati odnosno dostaviti gotov novac kune u skladu sa zaprimljenom obavijesti Hrvatske narodne banke.

Po zaprimanju gotovog novca kune na zamjenu Hrvatska narodna banka utvrđuje ima li dostavljen gotov novac kune uvjete za zamjenu. Ako gotov novac kune ima uvjete za zamjenu, Hrvatska narodna banka obavještava donositelja kada može preuzeti gotov novac eura.

U slučaju slanja pošiljke gotovog novca kune Hrvatskoj narodnoj banci bez prethodne obavijesti ili bez izričitog odobrenja Hrvatske narodne banke, pošiljka se neće zaprimiti, već će se vratiti pošiljatelju.

Zamjena neprikladnih euronovčanica i eurokovanica

Banke primaju i/ili zamjenjuju neprikladne euronovčanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj neprikladne euronovčanice predoči više od 50% euronovčanice te neprikladne eurokovanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj predoči cijele eurokovanice koje su obradive na uređaju i koje su prepoznatljive s lica i naličja.

Hrvatska narodna banka zaprima:

 • euronovčanicu čija površina čini točno 50% od površine autentične novčanice ili manje od 50% površine autentične novčanice ili
 • obojenu euronovčanicu elektrokemijskom zaštitom ili
 • iznimno oštećenu euronovčanicu, odnosno euronovčanicu čija se autentičnost zbog oštećenja ne može utvrditi bez složenije procjene i analize te
 • oštećene eurokovanice koje su prepoznatljive s lica ili naličja

ako su dostavljene uz pripadajući obrazac zahtjeva za zamjenu gotovog novca eura s njegovim prilozima. Ako zahtjev nije ispravno popunjen, Hrvatska narodna banka zadržava pravo ne postupiti po dostavljenom zahtjevu.

Dodatni uvjeti za zamjenu euronovčanica primjenjuju se:

 • kada se na zamjenu predoči 50% ili manje od 50% novčanice eura podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti dokumentaciju koja dokazuje da su dijelovi koji nedostaju uništeni (pisana potvrda nadležne institucije, npr. Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u nastavku teksta: MUP RH)
 • kada postoji sumnja u vezi s pravom vlasništva podnositelja zahtjeva na euronovčanice, podnositelj zahtjeva dužan je pružiti dokaz o svojem identitetu, kao i dokaz o vlasništvu ili dokaz da je ovlašteni podnositelj zahtjeva
 • kada postoji sumnja u vezi s autentičnošću euronovčanica, podnositelj zahtjeva dužan je pružiti dokaz o svojem identitetu
 • kada se predoče originalne euronovčanice umrljane tintom, onečišćene ili impregnirane, podnositelj zahtjeva dužan je dati pisano objašnjenje o vrsti mrlje, onečišćenja ili impregnacije.

Hrvatska narodna banka može odbiti zamijeniti eurokovanice neprikladne za optjecaj koje su izmijenjene namjerno ili u postupku za koji se opravdano može očekivati da će ih izmijeniti.

Neprikladan gotov novac eura uz popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih euronovčanicaZahtjev za analizu i zamjenu obojenih euronovčanica odnosno Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih eurokovanica može se osobno donijeti u Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu, Jurišićeva 17, od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 15.30 sati ili dostaviti putem poštanskih usluga na adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb

Hrvatska narodna banka neće zamijeniti namjerno oštećene euronovčanice i eurokovanice.

Osim u Hrvatskoj narodnoj banci, neprikladne euronovčanice i eurokovanice mogu se zamijeniti u bankama ili središnjim bankama u zemljama iz europodručja. Detalje o uvjetima i postupku zamjene te eventualnoj naknadi možete pronaći na internetskim stranicama središnjih banaka.

Zamjena euronovčanica koje su oštećene uređajima protiv krađe

Kada su originalne euronovčanice oštećene uređajima protiv krađa, podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu izjavu o uzroku oštećenja.

Originalne euronovčanice oštećene uređajima protiv krađe pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela zamjenjuju se samo na zahtjev vlasnika ili ovlaštenog podnositelja zahtjeva koji je žrtva pokušaja kaznenog djela ili počinjenoga kaznenog djela koje je dovelo do oštećenja novčanica. Podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu izjavu u kojoj su navedeni uzrok oštećenja te sigurnosno-tehnički list boje iz sustava elektrokemijske zaštite spremnika kojom je novčanica kune obojena, kao i podatke o osobi koja je predočila oštećene euronovčanice i datum njihova predočavanja.

Ako su originalne euronovčanice oštećene u većim količinama zbog aktiviranja uređaja protiv krađe, one se moraju predočiti u pakiranjima od po 100 euronovčanica, pod uvjetom da je iznos predočenih euronovčanica dovoljan da se stvore takva pakiranja.

Ako podnositelj zahtjeva na zamjenu podnese oštećene originalne euronovčanice u vrijednosti od najmanje 10.000 EUR i više, Hrvatska narodna banka postupit će u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.).

Naknade za zamjenu originalnih euronovčanica oštećenih uređajima protiv krađe

Hrvatska narodna banka i središnje banke zemalja čija je valuta euro naplaćuju naknadu za analizu i zamjenu oštećenih euronovčanica uređajima protiv krađe kako je uređeno Odlukom Europske središnje banke o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (preinačena, ESB/2013/10).

Naknada iznosi 10 eurocenta po oštećenoj euronovčanici, a naplaćuje se samo ako se mijenja najmanje 100 oštećenih euronovčanica. Naknada se naplaćuje za sve zamijenjene euronovčanice.

Ako su euronovčanice oštećene pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela, Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu.

Naknade za zamjenu neprikladnih eurokovanica

Hrvatska narodna banka naplaćuje naknadu za obradu neprikladnih eurokovanica prema članku 9. Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj tako da:

 1. naknadu od 5% nominalne vrijednosti dostavljenih neprikladnih eurokovanica odbije od iznosa naknađivanja ili zamjene tih eurokovanica
 2. naknadu iz točke 1. uveća za dodatnih 15% nominalne vrijednosti dostavljenih eurokovanica ako se provjerom cijele vreće ili kutije dostavljenih neprikladnih eurokovanica utvrde nepravilnosti ili odstupanja od članka 10. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

Iznimno od navedenoga, Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu eurokovanica:

 • ako se na razmjenu donese manje od 1.000 (tisuću) komada eurokovanica
 • pravosudnim tijelima, Carinskoj upravi Ministarstva financija i Ministarstvu unutarnjih poslova
 • u drugim slučajevima kada Hrvatska narodna banka procijeni da je to od javnog interesa.

Gdje se može zamijeniti strani oštećeni gotov novac?

Procedura zamjene stranoga oštećenoga gotovog novca može se pokrenuti u poslovnoj banci u kojoj ste klijent ako banka nudi takvu uslugu, u bankama u inozemstvu, u središnjoj banci zemlje koja je izdala stranu valutu ili izdavatelju kovanog novca strane valute ako je riječ o oštećenim kovanicama.