Bitne informacije

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
Pri donošenju odluke o odabiru bankarskih i financijskih proizvoda ili usluga važno je uzeti u obzir i ostale parametre koji utječu na cijenu zaduživanja, poput kamatnih stopa, naknada ili valutne klauzule.

S aktualnim ponudama proizvoda i usluga kreditnih institucija povezane su i brojne druge informacije koje su od iznimne važnosti za donošenje odluke koja udovoljava vašim očekivanjima i mogućnostima. Tako se najčešće ističu informacije o kamatnim stopama i naknadama koje se primjenjuju pri ugovaranju konkretnog proizvoda ili usluge svake pojedine kreditne institucije. Osim njihove cijene, važna je informacija u kojoj je valuti nominiran konkretan proizvod ili usluga jer se u ponudama kreditnih institucija možemo susresti s pojedinim proizvodima ili uslugama koji mogu biti nominirani u stranoj valuti odnosno povezani s valutnom klauzulom. Ako se ne želite izlagati riziku promjene tečaja ili riziku promjene kamatne stope i zainteresirani ste za neki proizvod ili uslugu u domaćoj valuti i s fiksnom kamatnom stopom, a vaša kreditna institucija takvu vrstu proizvoda ili usluge nudi samo s valutnom klauzulom i s varijabilnom kamatnom stopom, osnovne informacije o aktualnoj ponudi izabranih vrsta kredita svih kreditnih institucija možete dobiti u tablici Informativna lista ponude kredita potrošačima, koju objavljujemo na svojim internetskim stranicama. Međutim, ako već imate ugovorene određene proizvode ili usluge s kreditnom institucijom, a iz nekog ste razloga suočeni s financijskim poteškoćama koje ugrožavaju vašu mogućnost redovitog plaćanja dospjelih obveza, izvjesna je opasnost pokretanja postupka ovrhe, pa je svakako dobro prethodno se upoznati s aktivnostima koje je potrebno poduzeti kako biste pravodobno zaštitili određeni iznos svojih sredstava i umanjili neugodnosti koje su povezane s prisilnom naplatom.

Preporuka za ublažavanje kamatnog i kamatno induciranoga kreditnog rizika pri dugoročnom kreditiranju potrošača