Bilten o bankama

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 1.9.2019.

Bilten o bankama je godišnja publikacija Hrvatske narodne banke koja pruža pregled stanja i kretanja u bankovnom sektoru RH na agregiranoj razini kao i osnovne informacije o pojedinim kreditnim institucijama. Ova je publikacija informativne prirode te daje osnovu za daljnje analize.

Prvi broj Biltena o bankama izdan je u ožujku 2001., a posljednji broj u kolovozu 2019.