Kreditne institucije

Objavljeno: 1.2.2015.

Kreditne institucije su institucije kojima je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za rad u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, a čija je djelatnost primanje depozita ili ostalih povratnih sredstava od javnosti te odobravanje kredita za vlastiti račun. Kreditna institucija u Hrvatskoj može se osnovati kao banka, štedna banka ili stambena štedionica. U sektor kreditnih institucija ne uključuju se banke u likvidaciji i banke u stečaju.

U tablicama su prikazani agregirani podaci o imovini i obvezama kreditnih institucija te podaci o kamatnim stopama kreditnih institucija. Osim toga, u tablicama i slikama prikazani su, na pojedinačnoj i agregiranoj razini, podaci o računu dobiti i gubitka i adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, ali i drugi relevantni podaci o kreditnim institucijama. Podaci se zasnivaju na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom i nadzornom izvješćivanju te na okviru za provođenje supervizije i prikupljanju supervizorskih izvještaja kreditnih institucija.