Infrastruktura

Objavljeno: 1.2.2015.

Tablice infrastrukture obuhvaćaju podatke o broju poslovnih jedinica, bankomata, EFTPOS uređaja, dnevno-noćnih trezora, uređaja za zaprimanje kovanog novca, uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje i uređaja za podizanje gotovog novca.

Metodologija - infrastruktura

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PI1 Ukupno poslovne jedinice i prihvatni uređaji na teritoriju Republike Hrvatske

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Oduke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o ukupnom broju poslovnih jedinica institucija koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj a koje su:

 • kreditne institucije,
 • institucije za platni promet,
 • institucije za elektronički novac,
 • podružnica kreditnih institucija iz treće države,
 • podružnice institucije za elektronički novac iz treće države,
 • podružnice kreditne institucije iz države članice,
 • podružnice institucije za elektronički novac iz države članice,
 • podružnice institucije za platni promet iz države članice.

te o ukupnom broju prihvatnih uređaja.

Ukupan broj prihvatnih uređaja na teritoriju Republike Hrvatske na poslijednji kalendarski dan izvještajnog mjeseca prikazan je kroz ukupan broj bankomata, EFTPOS uređaja, dnevno-noćnog trezora, uređaja za zaprimanje gotovog novca, uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje i uređaja za podizanje gotovog novca.

Broj bankomata i EFTPOS uređaja prikazan je kao ukupan broj uređaja na kojima izvještajni obveznici sukladno Odluci,  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 4. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.).

DEFINICIJE I OPISI

 1. Poslovna jedinica

Poslovna jedinica jest svaki organizacijski dio kreditne institucije, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac koji korisnicima platnih usluga nudi platne usluge (podružnica, poslovnica, filijala, ispostava i sl.). Sjedište se ubraja u poslovnu jedinicu ako nudi platne usluge korisnicima platnih usluga. Poslovna jedinica institucije za elektronički novac koja ujedno obavlja djelatnost telekomunikacijskih usluga jest svaki organizacijski dio koji korisnicima pruža obavljanje platnih usluga.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj poslovnih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. Bankomat

Bankomat jest elektromehanički uređaj koji omogućuje korisnicima platnih instrumenata podizanje i/ili polaganje gotovog novca, prijenos sredstava, korištenje usluge davanja informacija o stanju na transakcijskom računu i drugih usluga.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih bankomata na kojima izvještajni obveznici dostave podataka sukladno Odluci  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 3. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. EFTPOS uređaj

EFTPOS uređaj jest uređaj koji omogućuje korištenje platnih instrumenata na prodajnom mjestu, pri čemu se informacije o plaćanjima preuzimaju i bilježe ručno na papirnim slipovima ili elektronički.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih EFTPOS uređaja na kojima izvještajni obveznici dostave podataka sukladno Odluci  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 3. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. Dnevno-noćni trezor

Dnevno-noćni trezor jest samoposlužni uređaj koji se koristi za polog gotovog novca radi daljnje obrade i polaganja na račun za plaćanje.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj aktivnih dnevno-noćnih trezora na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. Uređaj za zaprimanje kovanog novca

Uređaj za zaprimanje kovanog novca jest samoposlužni uređaj koji omogućuje korisniku platnih usluga polog kovanog novca na svoj račun za plaćanje i ostale „račune“.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj aktivnih uređaja za zaprimanje kovanog novca na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1.  Uređaj za zaprimanje naloga za plaćanje

Uređaj za zaprimanje naloga za plaćanje jest samoposlužni uređaj koji omogućuje korisniku platnih usluga predaju papirnog naloga za plaćanje koje će pružatelj platnih usluga izvršiti prema uvjetima ugovora.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj aktivnih uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. Uređaj za podizanje gotovog novca

Uređaj za podizanje gotovog novca jest EFTPOS uređaj koji korisniku platnih usluga omogućuje samo uslugu podizanja i polaganja gotovog novca. Platna transakcija podizanja i polaganja gotovog novca najčešće se autorizira PIN-om/potpisom. 

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj aktivnih uređaja za podizanje gotovog novca na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

Tablica PI2 Poslovne jedinice i prihvatni uređaji prema županijama

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke u izvještajnom mjesecu o broju poslovnih jedinica i broju prihvatnih uređaja na teritoriju Republike Hrvatske, prema teritorijalnoj rasprostranjenosti odnosno prema županijama u Republici Hrvatskoj.

Broj poslovnih jedinica odnosi se na institucije koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj a koje su:

 • kreditne institucije,
 • institucije za platni promet,
 • institucije za elektronički novac,
 • podružnica kreditnih institucija iz treće države,
 • podružnice institucije za elektronički novac iz treće države,
 • podružnice kreditne institucije iz države članice,
 • podružnice institucije za elektronički novac iz države članice,
 • podružnice institucije za platni promet iz države članice,

Broj prihvatnih uređaja prikazan je kroz broj dnevno-noćnih trezora, uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje, uređaja za zaprimanje kovanog novca i bankomata.

Broj bankomata prikazan je kao ukupan broj bankomata na kojima gore navedene institucije obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 4. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.).

Ovaj izvještaj daje uvid o ukupnom broju aktivnih uređaja na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu razvrstanih prema županijama i o ukupnom broju poslovnica razvrstanih po županijama.

Županije u Republici Hrvatskoj:

 • Zagrebačka županija
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Sisačko-moslavačka županija
 • Karlovačka županija
 • Varaždinska županija
 • Koprivničko-križevačka županija
 • Bjelovarsko-bilogorska županija
 • Primorsko-goranska županija
 • Ličko-senjska županija
 • Virovitičko-podravska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Brodsko-posavska županija
 • Zadarska županija
 • Osječko-baranjska županija
 • Šibensko-kninska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Splitsko-dalmatinska županija
 • Istarska županija
 • Dubrovačko-neretvanska županija
 • Međimurska županija
 • Grad Zagreb

DEFINICIJE I OPISI

 1. Poslovna jedinica

Poslovna jedinica jest svaki organizacijski dio kreditne institucije, institucije za platni promet i institucije za elektronički novac koji korisnicima platnih usluga nudi platne usluge (podružnica, poslovnica, filijala, ispostava i sl.). Sjedište se ubraja u poslovnu jedinicu ako nudi platne usluge korisnicima platnih usluga. Poslovna jedinica institucije za elektronički novac koja ujedno obavlja djelatnost telekomunikacijskih usluga jest svaki organizacijski dio koji korisnicima pruža obavljanje platnih usluga.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj poslovnih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu razvrstanih prema županijama.

 1. Dnevno-noćni trezor

Dnevno-noćni trezor jest samoposlužni uređaj koji se koristi za polog gotovog novca radi daljnje obrade i polaganja na račun za plaćanje.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih dnevno-noćnih trezora na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu prema županijama.

 1. Uređaj za zaprimanje naloga za plaćanje

Uređaj za zaprimanje naloga za plaćanje jest samoposlužni uređaj koji omogućuje korisniku platnih usluga predaju papirnog naloga za plaćanje koje će pružatelj platnih usluga izvršiti prema uvjetima ugovora (uključuju se platomati).

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih uređaja za zaprimanje naloga za plaćanje na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu prema županijama.

 1. Uređaj za zaprimanje kovanog novca

Uređaj za zaprimanje kovanog novca jest samoposlužni uređaj koji omogućuje korisniku platnih usluga polog kovanog novca na svoj račun za plaćanje i ostale „račune“.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih uređaja za zaprimanje kovanog novca na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu prema županijama.

 1. Bankomat

Bankomat jest elektromehanički uređaj koji omogućuje korisnicima platnih instrumenata podizanje i/ili polaganje gotovog novca, prijenos sredstava, korištenje usluge davanja informacija o stanju na transakcijskom računu i drugih usluga.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih bankomata na kojima izvještajni obveznici dostave podataka sukladno Odluci obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 4. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu razvrstanih prema županijama.

Tablica PI3 Broj bankomata i eftpos uređaja u Republici Hrvatskoj prema obilježju uređaja

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Oduke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o ukupnom broju bankomata i EFTPOS uređaja u Republici Hrvatskoj prema obilježju uređaja.

Broj bankomata i EFTPOS uređaja prikazan je kao ukupan broj uređaja na kojima izvještajni obveznici sukladno Odluci,  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 4. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.).

DEFINICIJE I OPISI

 1. Bankomat

Bankomat jest elektromehanički uređaj koji omogućuje korisnicima platnih instrumenata podizanje i/ili polaganje gotovog novca, prijenos sredstava, korištenje usluge davanja informacija o stanju na transakcijskom računu i drugih usluga.

Prikaz podataka dan je kao ukupan broj aktivnih bankomata na kojima izvještajni obveznici dostave podataka sukladno Odluci  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 4. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

Jedan bankomat može se evidentirati u više obilježja.

 1. EFTPOS uređaj

EFTPOS uređaj jest uređaj koji omogućuje korištenje platnih instrumenata na prodajnom mjestu, pri čemu se informacije o plaćanjima preuzimaju i bilježe ručno na papirnim slipovima ili elektronički.

Prikaz podatka dan je kao ukupan broj aktivnih EFTPOS uređaja na kojima izvještajni obveznici dostave podataka sukladno Odluci  obavljaju platne usluge prihvaćanja platnih instrumenata u smislu članka 3. točke 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) na teritoriju Republike Hrvatske u izvještajnom mjesecu.

 1. Beskontaktni

U okviru obilježja uređaja "Beskontaktni" prikazani su uređaji koji podržavaju prihvat platnih instrumenata koji sadrže samo zapis temeljen na beskontaktnom čipu. Kada je uređaj beskontakno-kontaknti tada se taj uređaj ne prikazuje u kategoriji tj. redu "Beskontaktni".

 1. Kontaktni

U okviru obilježja uređaja "Kontaktni" prikazani su uređaji koji podržavaju prihvat platnih instrumenta koji sadrže samo zapis temeljen na magnetnoj traci i/ili čipu.

Kada je uređaj beskontakno-kontaktni tada se taj uređaj ne prikazuje u kategoriji tj. redu "Kontaktni".

 1.  Beskontaktni - kontaktni

U okviru obilježja uređaja "Beskontaktni-kontaktni" prikazani su uređaji koji podržavaju prihvat platnih instrumenta različitog zapisa (magnetna traka, čip, beskontaktni čip, i sl.).

Kada je uređaj beskontaktni-kontaktni tada se taj uređaj ne prikazuje u kategoriji tj. redu "Beskontaktni" i "Kontaktni".

 1. Drive - in

U okviru obilježja uređaja "Drive-in" prikazani su bankomati kojima je moguće pristupiti iz prijevoznog sredstva (npr. automobila) i obaviti platne transakcije.

 1. S videonadzorom

U okviru obilježja uređaja "S videonadzorom" prikazani su bankomati koji su u sustavu video-nadzora.

 1. U osiguranom prostoru

U okviru obilježja uređaja "U osiguranom prostoru" prikazani su bankomati koji su smješteni u poseban, zatvoren prostor za tu namjenu, a fizički je pristup osiguran primjenom odgovarajućih mjera fizičke i/ili tehničke zaštite (npr. bankomati u poslovnim jedinicama, bankomati u posebnom prostoru u koji je ulaz omogućen platnom karticom i sl.).

Jedan bankomat/EFTPOS uređaj može imati samo jedno od obilježja tj. može biti beskontaktni, kontaktni ili beskontaktni-kontaktni.

Svaki bankomat ujedno može biti i drive-in, i/ili s videonadzorom i/ili u osiguranom prostoru. Red "Ukupno BANKOMAT" predstavlja sumu podataka prikazanu u redovima prema obilježju i to beskontakni, kontaktni i beskontaktno kontaktni.