Klimatska deklaracija

Objavljeno: 3.11.2021.
Klimatska deklaracija

Hrvatska narodna banka: Preuzimamo obveze u cilju borbe protiv klimatskih promjena

Hrvatska narodna banka:

 • izražava zabrinutost oko učinaka klimatskih promjena te je svjesna da će Hrvatska, kao i većina zemalja, u narednim desetljećima biti izložena daljnjem postupnom povećanju prosječne temperature i opasnim vremenskim ekstremima koji će utjecati na njezin prirodni i fizički kapital kao i njezin socioekonomski sustav
 • prepoznaje važnost hitne potrebe za koordiniranim djelovanjem svih privatnih i javnih dionika i institucija, kao i međunarodne zajednice, u cilju prilagodbe klimatskim promjenama, ublažavanja klimatskih promjena i klimatske tranzicije
 • razumije da su kreditne institucije u Republici Hrvatskoj izložene fizičkim i tranzicijskim rizicima u vezi s klimatskim promjenama i devastacijom okoliša, koje bi trebalo na odgovarajući način prepoznati, analizirati i njima upravljati
 • smatra da će financijski sektor imati ključnu ulogu u financiranju znatnih ulaganja u održivu infrastrukturu i tehnologije potrebne za stvaranje održiva gospodarstva koje je otporno na klimatske promjene

U međunarodnom okružju, Hrvatska narodna banka:

 • kao buduća članica europodručja, koja već sudjeluje u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (u sklopu bliske suradnje) i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, pomno prati i podupire napore Europske središnje banke i njezinu predanost da uključi brigu o klimatskim promjenama i okolišu u sva područja njezine odgovornosti i
 • shvaća važnost svojeg sudjelovanja u međunarodnim udruženjima, inicijativama, radnim skupinama i forumima na kojima se rješavaju pitanja međusobne povezanosti klimatskih promjena te gospodarskih i financijskih sustava, kao što su Mreža središnjih banaka za ozelenjivanje financijskog sustava i oni koji su povezani npr. s jedinstvenim nadzornim mehanizmom, Europskom središnjom bankom (ESB), Europskim odborom za sistemske rizike (ESRB) ili Bankom za međunarodne namire (BIS), u cilju razmjene iskustva i znanja te uspostave odgovarajućih praksi zajedničkim snagama

Primjereno svojem mandatu, instrumentima i resursima, Hrvatska narodna banka odlučna je jačati svoju ulogu katalizatora klimatske tranzicije u Hrvatskoj.

U skladu s takvim opredjeljenjem, ciljevi Hrvatske narodne banke uključuju:

 • izgradnju i poboljšanje vještina i znanja njezinih zaposlenika o učincima klimatskih promjena na glavne ciljeve Hrvatske narodne banke
 • razvoj i provedbu vlastite klimatske strategije i dodjelu odgovarajućih resursa prepoznavanju, razumijevanju i praćenju klimatskih i okolišnih rizika u različitim područjima svoje nadležnosti, a osobito u području financijske stabilnosti, supervizije, istraživanja, provođenja monetarne politike i upravljanja međunarodnim pričuvama
 • uključivanje klimatskih i okolišnih rizika u supervizorska očekivanja u skladu s ESB-ovim Vodičem o klimatskim i okolišnim rizicima
 • sudjelovanje u redovitim otvorenim dijalozima s kreditnim institucijama kako bi ih se potaklo da uključe klimatske i okolišne rizike u svoje okvire upravljanja rizicima i postupke odlučivanja
 • pružanje podrške uspostavi radne skupine u sklopu Bečke inicijative zadužene za istraživanje načina na koji se kreditnim institucijama može pomoći da se prilagode klimatskoj tranziciji i transformaciji gospodarstava u skladu s europskim klimatskim ciljevima
 • izradu akcijskog plana do kraja 2022. s ciljem smanjivanja vlastitog ugljičnog otiska u skladu s ciljem ograničavanja globalnog zatopljenja na 1,5 °C utvrđenim u Pariškom sporazumu.