ESA 1995

Objavljeno: 23.2.2016.

Ovo su podaci monetarne statistike (tablice od A1 do D12) za razdoblje od prosinca 2010. do studenoga 2014. te statistički podaci o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite (tablice od G1 do G6) za razdoblje od prosinca 2011. do studenog 2015., sastavljeni prema metodologiji ESA 1995, koji se zasnivaju na podacima prikupljenima na temelju HNB-ove Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju kreditnih institucija. U odnosu na staru nacionalnu metodologiju obuhvat izvještajnih institucija proširen je na stambene štedionice. Također, sektorska klasifikacija prati Odluku o statističkoj klasifikaciji institucionalnih sektora DZS-a. Sve stavke u tablicama iskazuju se na bruto načelu (tj. prije umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti). U tablicama nisu sadržani podaci banaka u likvidaciji.

Prikazani podaci statistike odnosa s inozemstvom (tablice od H1 do H19) za razdoblje od 1999. do 2013. sastavljeni su prema metodologiji BPM5.