Supervizorske aktivnosti

Objavljeno: 25.10.2022.

Kako bi zadržale odgovarajuću otpornost na negativne utjecaje okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika (u nastavku teksta: ESG rizici), od kreditnih institucija se očekuje mogućnost sustavnog identificiranja, mjerenja i upravljanja ESG rizicima, dajući prioritet okolišnim rizicima i napredujući prema ostalim čimbenicima održivosti kako se razvijaju metodologije i alati za procjenu. HNB je manje značajne kreditne institucije upoznao sa minimalnim očekivanjima u vezi  s poslovnim modelom i strategijom, s upravljanjem i sklonosti preuzimanju okolišnih rizika, s upravljanjem okolišnim rizicima kao i očekivanja povezana s objavljivanjem relevantnih informacija i ključnih mjerila značajnih okolišnih rizika kojima su kreditne institucije izložene. Manje značajne kreditne institucije zatražene su da provedu samoprocjenu usklađenosti s navedenim očekivanjima, te će se na temelju rezultata te samoprocijene u supervizorskom dijalogu unaprjeđivati pojedini aspekti upravljanja okolišnim rizicima u hrvatskim bankama.