Licenciranje

Objavljeno: 25.4.2023.
Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje propisanih odobrenja i suglasnosti. U ovom poglavlju opisana su pojedina odobrenja i suglasnosti, dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja i suglasnosti te postupak odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja i suglasnosti.

Licenciranje je dio supervizije kreditnih institucija koji obuhvaća izdavanje odobrenja i suglasnosti.

Ovisno o tijelu koje donosi odluku (ESB ili HNB) i klasifikaciji kreditne institucije (SI ili LSI) razlikuju se sljedeće vrste procesa:

  1. zajednički postupci (engl. Common procedures),
  2. procjena primjerenosti kandidata za članove uprave ili nadzornog odbora kreditne institucije (engl. Fit and proper assessment, FAP)
  3. ostale procedure.

IMAS portal internetska je platforma koja podržava podnošenje zahtjeva, obavijesti i drugu razmjenu informacija između supervizora i subjekata nadzora za određene procese u nadležnosti ESB-a. IMAS portal ne mijenja način suradnje između ESB-a i nacionalnih nadzornih tijela: u svim državama članicama nacionalno nadležno tijelo ostaje ulazna točka za podnošenje zahtjeva te podnositelji zahtjeva moraju slijediti relevantne nacionalne zakone i administrativnu praksu glede svojih podnesaka.

U Hrvatskoj IMAS portal trenutačno omogućuje kreditnim institucijama koje izravno nadzire ESB (tj. značajnim institucijama) podnošenje zahtjeva za procjenu primjerenosti kandidata za članove uprave / nadzornog odbora kreditne institucije (FAP), praćenje statusa tih procjena i razmjenu pripadnih informacija sa supervizorima. Značajne institucije mogu se služiti IMAS portalom i za prijavu korištenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga unutar država članica Europske unije (jedinstvena putovnica).

Predviđeno je da se IMAS portal rabi i za druge zahtjeve. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.

Osim odobrenja i suglasnosti kreditnim institucijama prema Zakonu o kreditnim institucijama i Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, Hrvatska narodna banka također izdaje odobrenja kreditnim unijama, u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama.

Za upite se možete obratiti na authorisations_hnb@hnb.hr.