Opći kriteriji i metodologije za postupak nadzorne provjere i ocjene

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 12.6.2024.

Od nadležnih tijela zahtijeva se javno objavljivanje općih kriterija i metodologija koje se primjenjuju u postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 97. Direktive 2013/36/EU.

Postupak nadzorne provjere i ocjene kreditnih institucija dio je šireg procesa supervizije. Supervizorski postupak nadzorne provjere i ocjene kreditnih institucija (engl. SREP) obavljaju nadležna tijela i on je sveobuhvatan proces kojim supervizori procjenjuju i ocjenjuju izloženost svake institucije pojedinačno riziku.

Supervizorski postupak također obuhvaća procjenu adekvatnosti ustrojenih postupaka procjene i održavanja internoga kapitala (engl. ICAAP) i interne likvidnosti (engl. ILAAP) kreditne institucije. Postupke procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti kreditne institucije obavlja sama institucija. Njima se omogućuje održavanje odgovarajuće razine internoga kapitala te interne likvidnosti u odnosu na profil rizičnosti kreditne institucije.

 

POSTUPAK NADZORNE PROVJERE I OCJENE (SREP) PDF

Putokazi

Propisi RH

Ostale sistemski važne kreditne institucije