EuroNKS

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
EuroNKS je platni sustav za obračun platnih transakcija SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA izravnih terećenja (SDD), nacionalnih i prekograničnih.

EuroNKS obračunava platne transakcije koje su zadane prema Pravilima jedinstvene platne sheme Europskoga platnog vijeća (engl. European Payment Council scheme) za izvršenje SEPA kreditnih transfera i SEPA izravnih terećenja. SEPA je jedinstveno područje plaćanja u eurima.

Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA i obračunavao je platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima, a nakon uvođenja eura kao nacionalne valute u RH započinje i s obračunom SEPA izravnih terećenja u eurima.

Financijska agencija (Fina), kao vlasnik i upravitelj sustava, odgovorna je za realizaciju, uspostavu i operativno upravljanje platnom infrastrukturom platnog sustava EuroNKS.

Fina osigurava tehničku interoperabilnost EuroNKS-a tako da omogućuje izvršavanje prekograničnih i s njima izjednačenih nacionalnih platnih transakcija povezivanjem s drugim SEPA platnim sustavom koji obračunava zaprimljene platne transakcije ili ih dalje usmjerava na obračun u drugi povezani SEPA platni sustav.

Pravilima rada platnog sustava EuroNKS uređuju se temeljna pravila i način rada EuroNKS-a.

Obračun međubankovnih platnih transakcija odvija se u četiri ciklusa obračuna i namire, a određen je Terminskim planom obračuna platnih transakcija u EuroNKS-u.

Pri obradi zaprimljenih naloga za plaćanje razlikuju se SEPA kreditni transferi (SCT) i SEPA izravna terećenja (SDD).

U EuroNKS-u banke imaju otvorene obračunske račune, a sustav obrađuje međubankovna plaćanja SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA direktnih terećenja (SDD) koja su u potpunosti usklađena sa zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 260/2012.

Navedenom SEPA Uredbom propisana je obveza upravitelja platnih sustava za mala plaćanja u Europskoj uniji da osiguraju interoperabilnost svojeg sustava s ostalim platnim sustavima za mala plaćanja unutar Unije kako bi njegovi sudionici bili dostupni za SEPA plaćanja koje iniciraju platitelji SEPA kreditnih transfera odnosno primatelji SEPA izravnih terećenja (ako je platitelj potrošač) bez obzira na to u kojoj se državi članici nalaze inicijatori takvih transakcija.

Uvođenjem eura u RH primijenjen je obračun nacionalnih i prekograničnih SDD plaćanja u eurima po modelu obračuna i namire koji se operativno primjenjuje za SCT platne transakcije.

EuroNKS izvršava prekogranične platne transakcije SCT i SDD uporabom modela putem kojeg ostvaruje interoperabilnost s klirinškim sustavima za mala plaćanja drugih država članica Europske unije – posredovanjem paneuropskoga platnog sustava EBA Clearing STEP2 te EACHA bilateralnim vezama s drugim klirinškim sustavima. Na opisani način ostvaruje se puna SEPA dostupnost za sve sudionike EuroNKS-a.

Hrvatska narodna banka ima ulogu u omogućavanju prekogranične interoperabilnosti i pune dostupnosti platne infrastrukture EuroNKS-a s drugim platnim sustavima u SEPA području kao izravni sudionik u eurskom platnom sustavu iz druge države članice Europske unije te ujedno izvršava ulogu banke (agenta) za namiru prekograničnih platnih transakcija sudionika EuroNKS-a.

U nacionalnoj komponenti TARGET-HR (u RTGS usluzi) provodi se namira konačnih neto pozicija na obračunskim računima banaka u EuroNKS-u (SCT i SDD) po obračunskim ciklusima namire sukladno propisanom Terminskom planu sustava EuroNKS.

HNB ima stalnu kontrolu i nadzor nad cijelim sustavom EuroNKS-a te mogućnost uvida u stanje obračunskih računa neposrednih sudionika u EuroNKS-u.


Dokumentacija i korisne poveznice

EuroNKS – Financijska agencija (Fina)

SEPA – Jedinstveno područje plaćanja u eurima

SEPA – Hrvatska narodna banka

SEPA – Europska središnja banka

SEPA – European Payments Council