O sanaciji

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 27.4.2021.
Sanacija je postupak restrukturiranja koji sanacijsko tijelo provodi nad kreditnom institucijom ili investicijskim društvom u odnosu na koje je odgovarajuće nadležno tijelo utvrdilo da propada ili će vjerojatno propasti, pod uvjetom da je provođenje tog postupka u javnom interesu.

Smatra se da je postupak sanacije u javnom interesu ako je taj postupak potreban da se postigne jedan ili više ciljeva sanacije i ako je razmjeran njima te se u redovnom postupku zbog insolventnosti ne bi u jednakoj mjeri postigli ti ciljevi.

Sanacija je moguća ako je za sanacijsko tijelo opravdano i provedivo, radi izbjegavanja štetnih posljedica za financijski sustav Republike Hrvatske ili druge države članice ili Europske unije u cjelini i radi osiguravanja kontinuiteta ključnih funkcija te institucije, provesti postupak sanacije primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti.

Pri primjeni sanacijskih instrumenata ili izvršavanju ovlasti za sanaciju sanacijska tijela uzimaju u obzir opća načela sanacije i ostvarivanje ciljeva sanacije.

Hrvatska narodna banka jedno je od sanacijskih tijela u Republici Hrvatskoj.