Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

Objavljeno: 8.11.2018.

Dana 7. studenoga 2018. u Službenom listu Europske unije objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066.

Tom je uredbom propisana obveza kreditnih institucija da sanacijskim tijelima dostavljaju obrasce s informacijama o planovima sanacije. Stoga se Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije predlaže u regulatorni okvir ugraditi tehnički način dostave izvještaja o planovima sanacije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu bonitetno.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima" do 8. prosinca 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedaba i prijedloga.