Nacrt odluke o izmjeni odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga

Objavljeno: 21.6.2024.

Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga ("Narodne novine", br. 135/2023.) mijenja se zbog usklađivanja s procedurama i informatičkom tehnologijom koju Europska središnja banka koristi u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditnoj instituciji i odobrenja za pružanje financijske usluge. Izmjene se u cijelosti odnose na sadržajno usklađivanje informacija i dokumentacije koju zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje financijske usluge sadrži prema dosadašnjoj Odluci s informacijama i dokumentacijom koja se podnosi putem navedenog posebnog informacijskog sustava Europske središnje banke. Navedene izmjene potrebne su u svrhu omogućavanje podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kreditnoj instituciji i odobrenja za pružanje financijske usluge elektroničkim putem za to predviđenog posebnog informacijskog sustava Europske središnje banke (IMAS portal).

Predlaže se da Odluka stupi na snagu 1. listopada ove godine u svrhu omogućavanje prilagodbe podnositeljima zahtjeva na postupak podnošenja zahtjeva elektroničkim putem za to predviđenog posebnog informacijskog sustava Europske središnje banke (IMAS portal) i gore navedene izmjene u informacijama i dokumentaciji koju zahtjev mora sadržavati.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga (dalje u tekstu: Nacrt Odluke o izmjeni Odluke) dostavite u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koje će trajati do 22. srpnja 2024.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke dostavite na adresu elektroničke pošte bonitetnaregulativa@hnb.hr do 22. srpnja 2024., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt Odluke o izmjeni Odluke.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.