Godišnje izvješće

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 17.7.2015.

Godišnje izvješće opisuje aktivnosti Hrvatske narodne banke u protekloj godini i uključuje informacije o makroekonomskim kretanjima, provedbi monetarne politike, upravljanju međunarodnim pričuvama RH i obavljanju ostalih zadaća iz djelokruga HNB-a te o poslovanju kreditnih institucija. Godišnje izvješće HNB-a obuhvaća i godišnje financijske izvještaje HNB-a.

Prva je publikacija Narodne banke Hrvatske izdana 1993. Od Godišnjeg izvješća za 1997. izdavač je Hrvatska narodna banka zbog promjene naziva Banke.

Godišnje izvješće za 2022.

Objavljeno: 11.7.2023.
Publikacija Godišnje izvješće
Datum Srpanj 2023.
ISSN 1334-0093

Hrvatska narodna banka otisnula je ograničenu nakladu Godišnjeg izvješća za 2022., za zainteresiranu javnost koja daje prednost tiskanom mediju u odnosu na elektronički.

Zahtjeve za tiskane primjerke, dostupne bez naknade na području Republike Hrvatske, ne više od dva komada po naručitelju, molimo uputiti na publikacije@hnb.hr ili info@hnb.hr.