Javna nabava

Objavljeno: 4.1.2011. Ažurirano: 8.12.2023.
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Na ovoj stranici možete pronaći Pravilnik o jednostavnoj nabavi u HNB-u, plan nabave, registar okvirnih sporazuma i popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska narodna banka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 120/2016. i 114/2022.) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 101/2017., 144/2020. i 30/2023.), Registar ugovora Hrvatske narodne banke, sklopljenih od 1. siječnja 2018. godine i sve njegove kasnije promjene, dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Prema članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska narodna banka kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Eudora d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • M. Heferer d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • Žurić i partneri, OD d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb
  • ANGULUS-ING d.o.o., Jablanska ulica 82, Zagreb
  • Aplus consulting d.o.o., Lastovska ulica 40, Zagreb

Kontakt podaci:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Direkcija nabave
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
E-mail: nabava@hnb.hr