Bezgotovinske platne transakcije

Objavljeno: 28.10.2020.

Bezgotovinske platne transakcije – godišnja publikacija Banke koja se izdaje u sklopu statistike platnog prometa. U publikaciji se iznosi pregled ukupno izvršenih bezgotovinskih platnih transakcija koji uključuje izravna terećenja, kartične platne transakcije, kreditne transfere (uključujući uslugu trajnih naloga), terećenja bez naloga te uslugu plaćanja računa.

Bezgotovinske platne transakcije – 2023.

Objavljeno: 25.6.2024.
Publikacija Bezgotovinske platne transakcije
Datum Lipanj 2024.
Godina izdanja V
Dodatak Statistika platnog prometa