Licenciranje

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.7.2018.
Licenciranje je postupak koji obuhvaća procjenu propisane dokumentacije podnesene Hrvatskoj narodnoj banci od podnositelja zahtjeva u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, odobrenja za izdavanje elektroničkog novca, rad platnog sustava, obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača te upisa u odgovarajući registar koji vodi Hrvatska narodna banka.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje platnih usluga, odobrenje za izdavanje elektroničkog novca i odobrenje za rad platnih sustava, kao i rješenje o upisu u registar, na način i pod uvjetima propisanima Zakonom o platnom prometu i Zakonom o elektroničkom novcu. te odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova na način i pod uvjetima propisanima Zakonom o deviznom poslovanju.

Odobrenje za pružanje platnih usluga i odobrenje za izdavanje elektroničkog novca koje je Hrvatska narodna banka izdala podnositeljima zahtjeva, koji su u postupku licenciranja zadovoljili sve propisane uvjete, važeće je u svim državama članicama Europske unije.

Nakon dobivanja odobrenja institucija za platni promet i institucija za elektronički novac te dobivanja rješenja o upisu u registar mala institucija za platni promet, mala institucija za elektronički novac i registrirani pružatelj usluge informiranja o računu upisuju u sudski registar (ovisno o podnositelju zahtjeva, usluga informiranja o računu može biti upisana i u obrtni registar) djelatnost za koju su dobili rješenje od Hrvatske narodne banke.

Institucija za platni promet odnosno institucija za elektronički novac, uključujući i male institucije za platni promet i male institucije za elektronički novac, ne smiju pružati platne usluge i/ili izdavati elektronički novac prije upisa djelatnosti pružanja platnih usluga i/ili izdavanja elektroničkog novca u sudski registar.

Registrirani pružatelj usluge informiranja o računu može početi pružati platnu uslugu informiranja o računu tek nakon upisa djelatnosti informiranja o računu u sudski ili obrtni registar.

Platni sustav, kojem je Hrvatska narodna banka izdala rješenje kojim se odobrava rad platnog sustava, može započeti s radom platnog sustava nakon što upravitelj platnog sustava, najkasnije 30 dana prije početka rada platnog sustava, o tome obavijesti Hrvatsku narodnu banku.

Ovlašteni mjenjač nakon dobivanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova podnosi prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski odnosno obrtni registar.