Računi

Objavljeno: 1.2.2015.

Tablice računa prikazuju podatke o broju transakcijskih računa korisnika platnih usluga te broju računa i korisnika platno-prometnih servisa.

Metodologija - računi

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PR1 Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija.

Podatak o broju računa nepotrošača - jednovalutni i multivalutni odnosi se na transakcijske račune za plaćanje otvorene kod kreditnih institucija prema Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine, broj 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013., 10/2014., 150/2014., 64/2016. i 107/2017.) i to za vrste računa "11", "13", "14", "15", "17", "18" i "19".

Podatak o broju računa potrošača - jednovalutni i multivalutni odnosi se na transakcijske račune za plaćanje otvorene kod kreditnih institucija prema Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (Narodne novine, broj 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011., 101/2011., 135/2011., 56/2012., 18/2013., 23/2013., 10/2014., 150/2014., 64/2016. i 107/2017.) i to za vrste računa "31", "32" i "35".

Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.

U ovaj izvještaj ne uključuju se transakcijski računi koji su blokirani na zadnji dan izvještajnog razdoblja.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Transakcijski račun

Transakcijski račun jest tekući odnosno žiro račun koji je uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije.

 1. Jednovalutni račun

Jednovalutni račun je račun za plaćanje na kojemu kreditna institucija u skladu s okvirnim ugovorom vodi novčana sredstva korisnika u jednoj valuti.

 1. Multivalutni račun

Multivalutni račun je račun za plaćanje na kojemu kreditna institucija u skladu s okvirnim ugovorom vodi novčana sredstva korisnika u više različitih valuta.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj računa na dan

Pojam "Broj računa na dan" predstavlja podatak o ukupnom broju transakcijskih računa za plaćanje (jednovalutnih i multivalutnih) korisnika platnih usluga (potrošača i nepotrošača) koje vodi kreditna institucija, a koji uključuje račune s odobrenim prekoračenjem i bez odobrenog prekoračenja.

 1. Retci nepotrošač/potrošač

Retci "nepotrošač/potrošač" za svaki pojedini mjesec predstavljaju zbroj kategorije jednovalutnih i multivalutnih računa potrošača/nepotrošača.

Tablica PR2 Broj računa prema platno prometnim servisima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija prema platno prometnim servisima, odnosno prema ugovorenim načinima plaćanja korisnika kod kreditne institucije.

Podaci se prikupljaju za Račun za plaćanje - transakcijski račun i Račun za plaćanje - drugi platni račun.

Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Račun za plaćanje - transakcijski račun

Pojam "Račun za plaćanje- transakcijski račun" podrazumijeva tekući odnosno žiro-račun uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije;

 1. Račun za plaćanje - drugi platni račun

Pojam "Račun za plaćanje - drugi platni račun" podrazumijeva bilo koji račun koji vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga i koristi se za izvršavanje platnih transakcija, a ne može se svrstati u "Račun za plaćanje - transakcijski račun".

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj računa na dan

Podatak "Broj računa na dan" predstavlja podatak o ukupnom broju računa za plaćanje koje vodi kreditna institucija, a za koje su korisnici (potrošači i nepotrošači) ugovorili slijedeće načine plaćanja na teret svojih računa za plaćanje:

 • Internet – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljem tog računa ugovoreno korištenje Internetskog (elektroničkog) bankarstva,
 • Telebanking evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljem tog računa ugovoreno korištenje Telebankinga,
 • Mobilni telefon – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljem tog računa ugovoreno korištenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu za izvršavanje platnih transakcija s tih računa,
 • E-račun – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a za koje je s imateljem tog računa ugovoreno korištenje E-računa,
 • Trajni nalog – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija i s kojih se izvršavaju trajni nalozi na temelju ugovora o trajnom nalogu sklopljenih s imateljima tog računa,
 • Izravno terećenje – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija za čije je izravno terećenje njihov imatelj dao suglasnost,
 • Ostalo – evidentira se ukupan broj računa za plaćanje (transakcijski račun i drugi platni račun) koje vodi kreditna institucija, a s kojih se izvršavaju platne transakcije korištenjem svih ostalih uređaja/sredstava/kanala koji nisu svrstani u neki od prethodno navedenih načina plaćanja.

Tablica PR3 Broj korisnika prema platno prometnim servisima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

Ovaj izvještaj prikazuje podatke o broju korisnika potrošača i nepotrošača prema platno prometnim servisima, odnosno prema ugovorenim načinima plaćanja korisnika kod kreditne institucije.

Podaci se prikupljaju za Račun za plaćanje - transakcijski račun i Račun za plaćanje - drugi platni račun.

Podaci se odnose na stanje na posljednji dan svakog mjeseca.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Račun za plaćanje - transakcijski račun

Pojam "Račun za plaćanje- transakcijski račun" podrazumijeva tekući odnosno žiro-račun uređen Zakonom o platnom prometu otvoren kod kreditne institucije;

 1. Račun za plaćanje - drugi platni račun

Pojam "Račun za plaćanje - drugi platni račun" podrazumijeva bilo koji račun koji vodi kreditna institucija na ime jednog ili više korisnika platnih usluga i koristi se za izvršavanje platnih transakcija, a ne može se svrstati u "Račun za plaćanje - transakcijski račun".

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Broj korisnika na dan

Podatak "Broj korisnika na dan" predstavlja podatak o ukupnom broju korisnika platnih usluga (potrošača i nepotrošača) koji su s kreditnom institucijom ugovorili slijedeće načine plaćanja na teret svog računa za plaćanje:

 • Internet – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje Internetskog (elektroničkog) bankarstva, bez obzira na broj tokena koje im je kreditna institucija izdala,
 • Telebanking – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje Telebankinga,
 • Mobilni telefon – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje aplikacije instalirane na mobilnom telefonu,
 • E-račun – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su s kreditnom institucijom ugovorili korištenje E-računa,
 • Trajni nalog – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su s kreditnom institucijom sklopili ugovor o trajnom nalogu,
 • Izravno terećenje – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga (platitelja) koji su dali suglasnost za izravno terećenje svog/svojih računa za plaćanje koji vodi kreditna institucija,
 • Ostalo – evidentira se ukupan broj korisnika platnih usluga koji su s kreditnom institucijom ugovorili izvršavanje platne transakcije korištenjem ostalih uređaja/sredstava/kanala koji nisu svrstani u neki od prethodno navedenih načina plaćanja.