Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2023/1114) o tržištima kriptoimovine

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 85/2024.)
Link

Zakon o računovodstvu

Područje Računovodstvo
Objavljeno (NN, br. 85/2024.)
Link

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Područje Sanacija
Objavljeno (NN, br. 146/2020.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Područje Sanacija
Objavljeno (NN, br. 27/2024.)
Link

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

Područje Likvidacija
Objavljeno (NN, br. 27/2024.)
Link

Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija

Područje Likvidacija
Objavljeno (NN, br. 146/2020.)
Link

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 14/2024.)
Link

Zakon o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 155/2023.)
Link

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Područje Sekuritizacija
Objavljeno (NN, br. 123/2023.)
Link

Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 123/2023.)
Link

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 57/2018.)
Link

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Područje Sekuritizacija
Objavljeno (NN, br. 63/2020.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 53/2023.)
Link

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 144/2021.)
Link

Zakon o financijskim konglomeratima

Područje Financijski konglomerati
Objavljeno (NN, br. 147/2008.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

Područje Financijski konglomerati
Objavljeno (NN, br. 51/2023.)
Link

Zakon o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 159/2013.)
Link

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Područje Središnja banka
Objavljeno (NN, br. 75/2008.)
Link

Zakon o platnom prometu

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 66/2018.)
Link

Zakon o elektroničkom novcu

Područje Elektronički novac
Objavljeno (NN, br. 64/2018.)
Link

Zakon o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 96/2003.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 151/2022.)
Link

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 114/2022.)
Link

Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu

Područje Elektronički novac
Objavljeno (NN, br. 114/2022.)
Link

Zakon o izmjenama Zakona o deviznom poslovanju – na snazi od 1. siječnja 2023.

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 141/2022.)
Link

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 57/2022.)
Link

Ispravak Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 88/2022.)
Link

Zakon o izdavanju pokrivenih obveznica i javnom nadzoru pokrivenih obveznica

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 53/2022.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Područje Sanacija
Objavljeno (NN, br. 21/2022.)
Link

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

Područje Sekuritizacija
Objavljeno (NN, br. 126/2021.)
Link

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i Uredbe (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 70/2021.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 52/2021.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti

Područje Ostalo
Objavljeno (NN, br. 46/2021.)
Link

Zakon o kreditnim institucijama Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona – važi od 25. travnja 2020. do početka primjene bliske suradnje

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 159/2013., 19/2015, 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 146/2020.)
Link

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 59/2012.)
Link

Zakon o izmjenama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 118/2020.)
Link

Zakon o kreditnim institucijama Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona – važi od početka primjene bliske suradnje

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 159/2013., 19/2015, 102/2015., 15/2018., 70/2019. i 47/2020.)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 47/2020.)
Link

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Područje Središnja banka
Objavljeno (NN, br. 47/2020.)
Link

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Područje Platni promet, EU propisi
Objavljeno (NN, br. 50/2016.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 16/2020.)
Link

Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 70/2019.)
Link

Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 70/2017.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 15/2018.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 44/2016.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Područje Središnja banka
Objavljeno (NN, br. 54/2013.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 102/2015.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 19/2015.)
Link

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

Područje Financijska stabilnost
Objavljeno (NN 159/2013.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 76/2013.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

Područje Financijski konglomerati
Objavljeno (NN, br. 54/2013.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 90/2011.)
Link

Zakon o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 141/2006.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 145/2010.)
Link

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 153/2009.)
Link

Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 92/2009.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 25/2009.)
Link

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 150/2008.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 132/2006.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 140/2005.)
Link

Pretraživanje regulative