Upravljanje financijskom imovinom

Objavljeno: 2.1.2023.

Hrvatska narodna banka upravlja financijskom imovinom koju čine vlastita domaća financijska sredstva u eurima i međunarodne pričuve republike Hrvatske koje nisu prenesene Europskoj središnjoj banci (ESB). Financijskom imovinom HNB upravlja u skladu s vlastitim odrednicama, a prema načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja. Pritom ulaganja moraju biti usklađena i s ograničenjima unutar Eurosustava kako bi se spriječio utjecaj na provođenje monetarne politike ESB-a te poštovala zabrana monetarnog financiranja. Nacionalne središnje banke Eurosustava upravljaju financijskom imovinom kako bi između ostaloga osigurale svoju financijsku nezavisnost i nesmetano obavljanje zadaća koje ostaju u nadležnosti pojedine nacionalne središnje banke.    

HNB sudjeluje i u upravljanju dijela međunarodnih pričuva koji je s pristupanjem europodručju prenesen ESB-u, kao što to u ime ESB-a čine i sve druge nacionalne središnje banke Eurosustava. Međunarodne pričuve Europske središnje banke služe za osiguravanja kredibiliteta Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i mogu se koristiti pri intervencijama na deviznom tržištu.

Prijenos deviznih pričuva Europskoj središnjoj banci

Člankom 30. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka (ESSB-a) i Europske središnje banke (ESB-a) propisano je da nacionalna središnja banka država članica prilikom pristupanja Eurosustavu dio međunarodnih odnosno deviznih pričuva prenosi Europskoj središnjoj banki (ESB-u). Na temelju toga, ESB je 30. prosinca 2022. donio Odluku (EU) 2023/135 o uplaćivanju kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima Hrvatske narodne banke u pričuve i rezervacije ESB-a (ESB/2022/51). Iznos prijenosa deviznih pričuva određuje se prema kapitalnom ključu nacionalne središnje banke u odnosu na postojeće stanje međunarodnih pričuva ESB-a, a struktura prijenosa određena je način da se 85% iznosa prenosi u američkim dolarima, a 15% u zlatu.

U skladu s time, iznos deviznih pričuva izraženih u eurima primjenom tečaja od 30. prosinca 2022. koje je HNB trebao prenijeti ESB-u ocijenjen je na 639,9 milijuna eura. Prijenos u američkim dolarima u veličini 85% ukupnog prijenosa i iskazan u eurima, iznosio je 543,9 milijuna eura, odnosno 580,1 milijun američkih dolara. Prijenos zlata, 15% iznosa od 639,9 milijuna eura, po tečaju od 30. prosinca 2022. iznosio je 96 milijuna eura, odnosno 56.256,29 unca zlata. Za potrebe prijenosa zlata, Hrvatska narodna banka je u prosincu 2022. na tržištu pribavila adekvatan iznos tzv. nealociranog zlata (bez fizičkog transporta u Hrvatsku). Sam prijenos deviznih pričuva ESB-u, odnosno datum namire transakcije, bio je 3. siječnja 2023. Na temelju prijenosa dijela međunarodnih pričuva u Europsku središnju banku, HNB u svojoj bilanci na strani imovine zadržava istovjetan iznos potraživanja od ESB-a. 

Više o prijenosu i upravljanju međunarodnim pričuvama u Eurosustavu možete pronaći na HNBlogu Što će biti s međunarodnim pričuvama kada uvedemo euro?