Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

studeni 2018.

5.11.

pon

Tablica G10a Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za X.

5.11.

pon

Tablica G10b Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke na kraju razdoblja 

Razdoblje: za X.

5.11.

pon

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće 

Razdoblje: za VIII.

5.11.

pon

Tablica Z1 Pregled izrađenog optjecajnog kovanog novca po godinama izdanja 

Razdoblje: za X.

5.11.

pon

Tablica Z2 Stanje gotovog novca izvan trezora HNB-a i gotovinskih centara 

Razdoblje: za X.

12.11.

pon

Tablica G11 Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja 

Razdoblje: za IX.

12.11.

pon

Tablica G7a Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankarskom tržištu 

Razdoblje: za X.

12.11.

pon

Tablica G7b Kamatne stope kotirane na međubankovnom tržištu (ZIBOR) 

Razdoblje: za X.

12.11.

pon

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje: za X.

12.11.

pon

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH za odabrane valute 

Razdoblje: za X.

12.11.

pon

Tablica H11 Indeksi efektivnog tečaja kune 

Razdoblje: za X.

19.11.

pon

Tablica SP5 Troškovi izvora financiranja banaka 

Razdoblje: za IX.

20.11.

uto

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje: za X.

20.11.

uto

Tablica J1a Harmonizirani indeks potrošačkih cijena 

Razdoblje: za X.

20.11.

uto

Tablica J2 Temeljni indeks potrošačkih cijena 

Razdoblje: za X.

20.11.

uto

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za X.

20.11.

uto

Tablica SP6 Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija 

Razdoblje: za VI.

23.11.

pet

Tablica PB Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u Republici Hrvatskoj 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PE1 Transakcije izravnog terećenja u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PG1 Uplate i isplate gotovog novca na račun za plaćanje potrošača i nepotrošača u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PG2 Isplate gotovog novca u RH u kunama prema opisu načina plaćanja 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PG3 Uplate gotovog novca u RH u kunama prema opisu načina plaćanja 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PI1 Ukupno poslovne jedinice i prihvatni uređaji na teritoriju RH 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PI2 Poslovne jedinice i prihvatni uređaji prema županijama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PI3 Broj bankomata i EFTPOS uređaja u Republici Hrvatskoj prema obilježju uređaja 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK1 Broj platnih kartica prema statusu 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK2 Broj platnih kartica izdanih u RH i broj korisnika 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK3 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema vrsti transakcije 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK4 Broj i vrijednost transakcija učinjenih platnim karticama u RH u kunama prema prihvatnim uređajima 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK5 Prekogranične 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PK6 Izdane platne kartice i izvršena kartična plaćanja u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PL2 Prekogranične 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PN1 Odobrenje i terećenje bez naloga 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PP1 Broj i vrijednost transakcija prihvata (ukupno) na teritoriju u RH 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PP2 Ukupan broj transakcija prihvata platnih instrumenata u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PP3 Ukupna vrijednost transakcija prihvata platnih instrumenata u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PR1 Broj transakcijskih računa potrošača i nepotrošača otvorenih kod kreditnih institucija 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PR2 Broj računa prema platno prometnim servisima 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PR3 Broj korisnika prema platno prometnim servisima 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PS1 Transakcije usluge plaćanja računa u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PT1 Kreditni transferi prema opisu načina plaćanja u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PT2 Prekogranični/međunarodni kreditni transferi 

Razdoblje: za 3. tr.

23.11.

pet

Tablica PT3 Transakcije trajnog naloga u RH u kunama 

Razdoblje: za 3. tr.

29.11.

čet

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica M2 Agregirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica M3 Agregirana mjesečna bilanca stambenih štedionica 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica SP1 Privremeni nerevidirani pokazatelji poslovanja kreditnih institucija 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica SP3 Kvaliteta kredita po sektorima 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica SP4 Kvaliteta kredita po valutama 

Razdoblje: za IX.

29.11.

čet

Tablica SP7 Podaci o prodanim potraživanjima 

Razdoblje: za IX.

30.11.

pet

Table PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica A1 Monetarni i kreditni agregati 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom i njihova klasifikacija prema veličini bilančne aktive 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D1 Konsolidirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D11 Depoziti središnje države i fondova socijalne sigurnosti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D12 Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D3a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D4 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D4a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D5 Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D5a Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D5b Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D5c Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valutnoj strukturi 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D5d Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija za obrtna sredstva i kredita za investicije nefinancijskim trgovačkim društvima prema valutnoj strukturi 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D6 Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D7 Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D8 Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D8a Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društava 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D8b Ročna struktura oročenih depozita po sektorima 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica D9 Obveznice i instrumenti tržišta novca 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica E1a: Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje: za IX.

30.11.

pet

Tablica E1b: Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje: za IX.

30.11.

pet

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje: za IX.

30.11.

pet

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje: za IX.

30.11.

pet

Tablica F1 Aktivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica F2 Pasivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica F3 Obvezne pričuve banaka 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica F4 Indikatori likvidnosti banaka 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G1a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G1b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G1c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G2a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G2b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G2c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G3a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G3b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G3c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G4 Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G5a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (stanja) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G5b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G5c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G6a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G6b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica G6c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje: za VIII.

30.11.

pet

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje: za VIII.

30.11.

pet

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje: za VIII.

30.11.

pet

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za VIII.

30.11.

pet

Tablica H7 Međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke i devizne pričuve banaka 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje: za X.

30.11.

pet

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje: za VIII.

30.11.

pet

Tablica O2 Ostali instrumenti i mjere - minimalno potrebna devizna potraživanja 

Razdoblje: za X.