Pasice euronovčanica

Objavljeno: 26.6.2023.

Preporuke Hrvatske narodne banke vezane uz boje na pasicama euronovčanica

Hrvatska narodna banka sudionicima u obradi i redistribuciji gotovog novca nije propisala obvezu korištenja boja na pasicama euronovčanica. Dosad su se za novčanice eura koristile pasice u bijeloj boji, što je praksa u većini zemalja europodručja. Prema uhodanoj praksi novčanice eura vežu se papirnatom ili polipropilenskom vrpcom za pakiranje širine između 25 i 40 mm, a materijal mora biti lako poderiv bez tehničkih pomagala i mora omogućiti stavljanje žiga, potpisa ili označivanje na bilo koji drugi način bez razmazivanja ili ostavljanja mrlja žiga, potpisa ili oznake. Iako tekst koji se nalazi napisan na pasicama nije propisan, uobičajeni tekst na pakiranju pasica euronovčanica sadržava najmanje valutu, apoen, broj komada i vrijednost.