Krediti

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.8.2019.
Kredit je određeni novčani iznos koji se odobrava korisniku kredita na određeni rok i s određenom cijenom. Pri razmatranju odluke o podizanju kredita važno je uzeti u obzir sve zahtjeve i troškove koji su povezani s odobravanjem kredita.

Često se uz pojedinu vrstu kredita, a ovisno i o iznosu koji se traži, zahtijevaju i dodatni instrumenti osiguranja, pa je stoga pri razmatranju odluke o podizanju kredita važno uzeti u obzir sve zahtjeve i troškove koji su povezani s odobravanjem kredita, primjerice, naknada za obradu zahtjeva, procjena pokretnine ili nekretnine koja se daje kao instrument osiguranja, police osiguranja, troškovi javnog bilježnika i sl. Zato je prije odluke o zaduživanju potrebno prikupiti i proučiti sve informacije povezane s konkretnom vrstom kredita, raspitati se o uvjetima kod većeg broja institucija i na osnovi toga procijeniti koja je ponuda za vas najpovoljnija imajući pritom na umu vlastita očekivanja i mogućnosti.

Krediti i zaduživanje već su duže vrijeme sastavni dio ljudske civilizacije. Međutim, život na dug nikad nije bio zastupljeniji u kulturi življenja nego danas. Društvena uređenja stvarala su ekonomske uvjete u kojima je dostupnost zaduživanja bila znatno teža, pa se i kreditima pristupalo mnogo opreznije. U vrijeme kreditne ekspanzije, kada cjelokupna gospodarstva država funkcioniraju zahvaljujući zaduživanju, moguće je kupovati na kredit što god pojedinac poželi, a zbog napretka financijskog sustava potrošačima je gotovina uvijek nadohvat ruke. U takvim životnim uvjetima koja su usmjerena na visoku razinu potrošnje potrebna je iznimna samokontrola u razlikovanju osnovnih troškova života i dodatnih vrijednosti koje nisu neophodne, ali život čine ugodnijim.

Kome se obratiti kada se razmatra mogućnost ugovaranja kredita

Kredit se može ugovoriti u nekoj od kreditnih institucija (banka, štedna banka i stambena štedionica) i u kreditnoj uniji ako ste njezin član. Za odobravanje kredita takvim institucijama potrebno je prethodno odobrenje za rad, koje u Republici Hrvatskoj izdaje Hrvatska narodna banka.

Odobrenje Hrvatske narodne banke moraju imati i kreditni posrednici koji potrošačima predstavljaju ili nude ugovore o stambenom potrošačkom kreditu te im pomažu obavljanjem pripremnih radnji ili druge vrste predugovornih administrativnih poslova, a mogu s potrošačima i sklapati ugovore o stambenom potrošačkom kreditu u ime i za račun vjerovnika. Za koje je konkretno usluge i za koje kreditne institucije kreditni posrednik ovlašten posredovati poželjno je informirati se u Registru kreditnih posrednika.

Kredit je također moguće ugovoriti i kod nekoga od vjerovnika koji imaju odobrenje Ministarstva financija RH, koje također objavljuje popis svih onih koji imaju dozvolu za odobravanje potrošačkih kredita.

Isto tako, ulaskom u EU otvorile su se mogućnosti ugovaranja kredita s institucijama koje su dobile odobrenje za rad u nekoj drugoj zemlji članici i koje iskažu interes za izravno ili neizravno pružanje usluga na teritoriju RH. Takvim institucijama nije potrebno posebno odobrenje za rad jer su ga već dobile u zemlji u kojoj im je sjedište, ali je nužno da se prethodno najavi namjera pružanja usluga na teritoriju RH.

Ako se kredit ugovara sa subjektima koji nisu ni u jednoj od prethodno navedenih kategorija, potrebno je imati na umu da takvi subjekti nisu regulirani i nadzirani, a najčešće su sa svojom ponudom uvjeta i cijena kredita nepovoljniji od reguliranih institucija.