Operacije na otvorenom tržištu

Objavljeno: 1.1.2023.
Operacije na otvorenom tržištu imaju ključnu ulogu u monetarnoj politici Eurosustava u upravljanju kamatnim stopama, upravljanju likvidnošću i signaliziranju stajališta monetarne politike.

ESB pokreće operacije na otvorenom tržištu te odlučuje o uvjetima njihove provedbe i o instrumentima koji će se koristiti, a HNB ih provodi s domaćim prihvatljivim drugim ugovornim stranama putem aukcija (standardnih/brzih) ili bilateralno.

Operacije se dijele na standardne i nestandardne operacije na otvorenom tržištu.

S obzirom na učestalost i namjenu standardne operacije dijele se u četiri kategorije:

  • glavne operacije refinanciranja
  • operacije dugoročnijeg refinanciranja
  • operacije fine prilagodbe i
  • strukturne operacije.

U provođenju standardnih operacija Eurosustav se koristi sljedećim instrumentima:

  • povratnim transakcijama u obliku kolateraliziranih kredita ili repo transakcija
  • konačnim transakcijama (kupnja/prodaja vrijednosnih papira)
  • izdavanje dužničkih certifikata ESB-a
  • prikupljanjem oročenih depozita
  • valutnim ugovorima o razmjeni za potrebe monetarne politike.

Nestandardne operacije obuhvaćaju operacije dugoročnijeg refinanciranja (npr., TLTROs, PELTROs) i programe kupnje imovine (npr. APP i PEPP).

 


Više o operacijama na otvorenom tržištu na internetskim stranicama ESB-a