Stalno raspoložive mogućnosti

Objavljeno: 1.1.2023.
Stalno raspoložive mogućnosti operacije su monetarne politike kojima nacionalne središnje banke prihvatljivim drugim ugovornim stranama omogućuju da na vlastitu inicijativu pozajmljuju i deponiraju sredstva na kraju dana uz prekonoćno dospijeće.

Prihvatljive druge ugovorne strane mogu se koristiti prekonoćnim kreditom kako bi dobile prekonoćnu likvidnost na osnovi prihvatljivoga kolaterala uz kamatnu stopu koja je iznad prekonoćne kamatne stope na novčanom tržištu.

Prihvatljive druge ugovorne strane mogu se koristiti prekonoćnim depozitom kako bi položile depozite kod nacionalnih središnjih banaka. Kamatna stopa na prekonoćni depozit uobičajeno je ispod prekonoćne kamatne stope na novčanom tržištu.

Kamatne stope na prekonoćni depozit i prekonoćni kredit čine donju i gornju granicu kamatnog raspona unutar kojeg bi se kamatne stope na novčanom tržištu trebale kretati.

 


Više o stalno raspoloživim mogućnostima na internetskim stranicama ESB-a