Odluke o povredi propisa

Objavljeno: 31.10.2016. Ažurirano: 21.12.2020.
Hrvatska narodna banka u ovoj rubrici objavljuje bitne informacije o odlukama kojima su nadležna tijela u prekršajnom postupku počinitelje proglasila krivima ili im izrekla novčane kazne kao i o odlukama kojima je Hrvatska narodna banka u upravnom postupku počiniteljima povrede izrekla upravne sankcije.

Takva se objava temelji na propisima kojima je određena dužnost odnosno ovlast Hrvatske narode banke da informacije o tim odlukama objavi na svojoj službenoj internetskoj stranici.

U tim su objavama navedeni osnovni podaci o sadržaju odluke (koji uključuju naziv nadležnog tijela koje donosi odluku, poslovni broj predmeta, datum donošenja odluke i bitni sadržaj izreke o krivnji, kazni ili upravnoj sankciji) te, u pravilu, osnovni podaci o pravnim i fizičkim osobama u odnosu na koje je, kao počinitelje prekršaja ili povrede, pojedina odluka donesena.

Međutim, iznimno, Hrvatska narodna banka izostavit će podatke o počiniteljima iz pojedine objave ako je ostvaren koji od razloga koji je primjenjivim propisom određen kao razlog za objavu na anonimizirani način, kao što su, primjerice, to što bi objava mogla ugroziti stabilnost financijskog tržišta ili istragu koja je u tijeku ili ako bi objava mogla uzrokovati nerazmjernu štetu počinitelju.


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz članka 179. stavak 2. točka 29. i stavak 3. točka 1. Zakona o platnom prometu („Narodne novine“ br. 66/18 i 114/22) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 12.000,00 eura, a Slavenu Celiću u iznosu od 1.350,00 eura.

Odluka je postala pravomoćna 18. travnja 2024.


Imex banka d.d. i Boris Peko kao odgovorna osoba u upravi Imex banke d.d. su 31. ožujka 2022. i 30. lipnja 2022. postupili protivno članku 148. stavku 1. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) čime je Imex banka počinila povrede iz članka 360. stavka 1. točke 44. Zakona o kreditnim institucijama, a Boris Peko povrede iz članka 360. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama te su za navedene povrede Imex banci d.d. izrečene novčane kazne u iznosu od 3.600,00 EUR i 4.000,00 EUR i Borisu Peki novčane kazne u iznosu 400,00 EUR i 500,00 EUR.

Rješenje


Croatia banka d.d. proglašena je krivom za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35. i 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te joj je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 4.206,93 eura.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno dana 18. travnja 2024.


KentBank d.d. proglašen je krivim za počinjenje prekršaja iz članka 150. stavka 1. točaka 35., 36. i 11. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.) te mu je izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 15.868,80 eura.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno dana 18. travnja 2024.


Kreditna institucija ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i odgovorna osoba Zdenko Matak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. točke 27. Zakona o kreditnim institucijama te im je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 eura za kreditnu instituciju i 500,00 eura za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 25. ožujka 2024.


Kreditni posrednik TATA GRUPA d.o.o. i odgovorna osoba Ivona Mijatović Dautović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 109. i stavka 4. i 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju te im je izrečena novčana kazna u iznosu od 17.700,00 eura za kreditnog posrednika i 4.420,00 eura za odgovornu osobu u kreditnom posredniku.

Odluka je postala pravomoćna dana 5. ožujka 2024.


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 31. stavka 1. točke 6. i stavka 2. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu ("Narodne novine" br. 70/17) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 14.800,00 eura, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji u iznosu od 2.100,00 eura.

Odluka je postala pravomoćna dana 18. travnja 2024.


Zagrebačka banka d.d. i Spas Blagovestov Vidarkinsky kao odgovorna osoba u pravnoj osobi, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 54. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" broj 66/18. i 114/22.) te je Zagrebačkoj banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 eura, a odgovornoj osobi Spas Blagovestov Vidarkinsky u iznosu od 800,00 eura.

Rješenje o prekršaju je postalo pravomoćno 23. veljače 2024.


Raiffeisenbank Austria d.d. te odgovorne osobe Liana Keserić i Višnja Božinović proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 8. i stavka 3. točke 1. i za prekršaj iz članka 179. stavka 2. točke 130. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018 i 114/2022.) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 5.333,33 eura, a objema odgovornim osobama u kreditnoj instituciji novčana kazna u iznosu od po 666,67 eura.

Rješenje je postalo pravomoćno dana 2. veljače 2024.


KentBank d.d. i Aleksandra Cvetković kao odgovorna osoba proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. istoga članka Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/18 i 114/2022), kao i prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 131. i stavka 3. točke 1. istoga članka toga zakona te je kreditnoj instituciji izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 6.250,00 eura, a odgovornoj osobi u kreditnoj instituciji u iznosu od 1.120,00 eura.

Odluka je postala pravomoćna dana 24. siječnja 2024.