Sanacijska tijela

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 3.2.2023.
Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti.

Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti, a u Republici Hrvatskoj  to su:

Jedinstveni sanacijski odbor − središnje sanacijsko tijelo unutar bankovne unije. Zajedno s nacionalnim sanacijskim tijelima u državama članicama sudionicama čini Jedinstveni sanacijski mehanizam. Izravno je odgovoran za subjekte iz članka 7. stavka 2., stavka 4. točke (b) i stavka 5. Uredbe (EU) br. 806/2014, a u Republici Hrvatskoj to su:

Popis kreditnih institucija za koje je u Republici Hrvatskoj izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

Hrvatska narodna banka ­− nacionalno sanacijsko tijelo nadležno za kreditne institucije koje nisu dio grupe i grupe u kojima je barem jedna članica grupe kreditna institucija, izravno odgovorno za subjekte iz članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 806/2014, a u Republici Hrvatskoj to su:

Popis kreditnih institucija za koje je izravno odgovorna Hrvatska narodna banka

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga − nacionalno sanacijsko tijelo nadležno za investicijska društva koja nisu dio grupe i grupe u kojima je najmanje jedna članica grupe investicijsko društvo, a ni jedna članica grupe nije kreditna institucija, odnosno izravno odgovorno za ona investicijska društva koja ne ulaze u polje primjene članka 2. Uredbe (EU) br. 806/2014, a u Republici Hrvatskoj to su:

Popis investicijskih društava za koje je izravno odgovorna Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Osim sanacijskih tijela u državama članicama određena su i nadležna ministarstva, a koja su odgovorna za ekonomske, financijske i proračunske odluke na nacionalnoj razini u skladu s nacionalnim nadležnostima i koje je država članica imenovala za izvršavanje funkcije nadležnog ministarstva.

Ministarstvo financija Republike Hrvatske nadležno je ministarstvo za izvršavanje poslova u okviru Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

Dodatno, Hrvatska agencija za osiguranje depozita upravlja nacionalnim sanacijskim fondom i ovlaštena je prikupljati prethodne i naknadne doprinose za potrebe uplate u Jedinstveni sanacijski fond.