Kolateral

Objavljeno: 1.1.2023.
Eurosustav za sve kreditne operacije primjenjuje jedinstveni okvir za prihvatljivu imovinu i pri tome ne pravi razliku između utržive i neutržive imovine u odnosu na kvalitetu imovine i njezinu prihvatljivost za različite vrste kreditnih operacija Eurosustava.

Kako bi banke iz različitih država i s različitim poslovnim modelima imale dovoljno kolaterala za pristup likvidnosti, Eurosustav kao kolateral prihvaća vrlo širok spektar utržive i neutržive imovine, koja mora zadovoljiti određene kriterije prihvatljivosti.

Za utrživu imovinu, odnosno utržive dužničke vrijednosne papire, ESB na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis prihvatljive utržive imovine, koja je zajednička za cijeli Eurosustav.

Popis prihvatljive neutržive imovine ne objavljuje se. Procjenu prihvatljivosti neutržive imovine provode NSB-ovi.

Korespondentni centralnobankarski model (CCBM)

CCBM omogućava svim drugim ugovornim stranama Eurosustava pristup prihvatljivoj imovini s cijelog europodručja.

 


Više o CCBM-u na internetskim stranicama ESB-a