Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija

Objavljeno: 31.1.2016.

Od travnja 2013. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 1995 metodologijom.