Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa

Objavljeno: 2.8.2021. Ažurirano: 14.2.2022.

Odluka o djelomičnom poništenju Otvorenog natječaja za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa i djelomičnom poništenju Odluke o konačnom odabiru najuspješnijeg dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa


Odluka o konačnom odabiru najuspješnijeg dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa


Hrvatska narodna banka raspisala je 2. kolovoza 2021. otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane eurokovanica u kojem mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Autori se na natječaj mogu javiti samostalno ili u koautorstvu s drugim fizičkim osobama. Rok za podnošenje prijedloga dizajna naličja eurokovanica je 15. rujna 2021. do 14 sati.

Natječaj obuhvaća izradu prijedloga dizajna naličja eurokovanica kojim će se prikazati motivi s obveznim elementima. Motivi za izradu dizajna naličja eurokovanica su geografska karta Republike Hrvatske za naličje kovanice od 2 eura, životinja kuna za naličje kovanice od 1 eura, Nikola Tesla za naličje kovanica od 50, 20 i 10 centi te glagoljica za naličje kovanica od 5, 2 i 1 centa. U pozadini svih motiva nalazit će se šahovnica, kao najupečatljiviji dio grba Republike Hrvatske. Također, potrebno je uključiti obvezne elemente za izradu prijedloga dizajna naličja eurokovanica koji proizlaze iz Uredbe Vijeća (EU) br. 729/2014 o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenih za optjecaj, kao i odgovoriti na druge zahtjeve vezane uz izradu prijedloga dizajna naličja eurokovanica.

Svaki prijedlog dizajna naličja eurokovanica mora sadržavati grafički prikaz sa slikovnim i tekstualnim detaljima u uvećanoj verziji promjera 150 mm; grafički prikaz/prikaze sa slikovnim i tekstualnim detaljima u veličini kovanice nominalne vrijednosti/nominalnih vrijednosti (apoena) na koju/koje će biti apliciran određen motiv, te tekstualni opis prikaza prijedloga dizajna naličja eurokovanica. Prijedlog dizajna naličja eurokovanice s obveznim motivima može biti izrađen ručno ili u nekom od digitalnih alata (tehnologija) na računalu, te otisnut na papiru dimenzija A4. Za svaki pojedini motiv sudionik može dostaviti najviše pet različitih prijedloga dizajna naličja eurokovanica. Dizajn uz preostalu dokumentaciju navedenu u Uvjetima natječaja potrebno je dostaviti osobno ili preporučenom pošiljkom.

Ukupni fond naknada za natječaj iznosi najviše 500.000 kuna koji će se isplaćivati za tri najuspješnija prijedloga dizajna naličja eurokovanica po pojedinom motivu.

Sudionici mogu postavljati pitanja vezana uz natječaj do 5. rujna 2021. isključivo putem elektroničke pošte na adresu natjecaj.eurokovanice@hnb.hr s predmetom maila: "HNB natječaj za eurokovanice – upit IME I PREZIME".

Hrvatska narodna banka dopunjuje uvjete Otvorenog natječaja za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa kojima se omogućava isključivanje prijedloga dizajna samo za jedan motiv kod kojeg su utvrđene neurednosti, a ne isključuje se sudionik iz Natječaja. Time svi ostali uredno dostavljeni prijedlozi dizajna drugih motiva tog sudionika ulaze u postupak ocjenjivanja.

Natječajna dokumentacija:

  1. Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa - Uvjeti natječaja
  2. Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa – Prijavnica
  3. Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa – Izjava
  4. Otvoreni natječaj za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa - Uvjeti natječaja - Dopuna

Dodatne informacije

Glagoljica – primjer ligature, jedinstvenoga tipografskog znaka koji prikazuje stapanje za kombinaciju HR

Najmanje jedan prijedlog dizajna naličja eurokovanica od 5, 2, 1 centa s motivom glagoljice (od mogućih pet) mora sadržavati slova "HR" (bez navodnika) napisan uglatom glagoljicom u formi ligature (stapanje dvaju slova, budući da postoji jedinstveni tipografski znak za kombinaciju "HR").

Primjer ligature za kombinaciju HR jest:

Izvor: Faksimil Prvotiska glagoljskoga misala (1483.)