Indeksi pouzdanja

Objavljeno: 20.9.2017.

U tablici se prikazuju vrijednosti indeksa pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača. Od travnja 1999. objavljuju se tromjesečni podaci iz ankete pouzdanja potrošača koja se provodila u prvom mjesecu svakog tromjesečja sve do drugog tromjesečja 2005. godine. Od svibnja 2005. objavljuju se mjesečni podaci.

Metodologija - odabrane nefinancijske statistike - indeksi pouzdanja

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 16.12.2016.

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača

Anketa pouzdanja potrošača provodi se od travnja 1999. prema metodologiji Europske komisije pod nazivom Zajednički harmonizirani program europskih anketa pouzdanja. To se anketno istraživanje do travnja 2005. provodilo jednom u tromjesečju (u siječnju, travnju, srpnju i listopadu). Od svibnja 2005. provodi se svakoga mjeseca, uz tehničku i financijsku pomoć Europske komisije.

Upitnik sadržava ukupno 23 pitanja kojima se ispituje percepcija potrošača glede promjena ekonomskih pojava s kojima se oni svakodnevno susreću. Na osnovi odgovora iz Ankete o pouzdanju potrošača utvrđuje se vrijednost indeksa odgovora prema zadanoj metodologiji. Iz vrijednosti indeksa odgovora izračunava se i prati kretanje triju kompozitnih indeksa: indeksa pouzdanja potrošača (IPP), indeksa raspoloženja potrošača (IRP) i indeksa očekivanja potrošača (IOP). Svaki navedeni kompozitni indeks za sebe aritmetička je sredina indeksa odgovora (I), tj. prosjek prethodno kvantificiranih odgovora na pojedina pitanja iz ankete:

\(I_{i}=\sum_{z}^{k} r_{i}^{*} w_{i}\)

gdje je: r vrijednost odgovora, w udio ispitanika koji su se opredijelili za pojedini odgovor (ponder), i pitanje iz upitnika, z ponuđeni/odabrani odgovor, k broj ponuđenih odgovora na pojedino pitanje. Vrijednosti navedenih indeksa kreću se u rasponu –100< Ii <100. Veće vrijednosti indeksa u odnosu na prethodno razdoblje upućuju na porast očekivanja (optimizma) glede specifičnog područja obuhvaćenog pojedinim pitanjem.

U tablici su prikazane vrijednosti odabranih indeksa odgovora na pitanja:

  • I1: Kako se tijekom proteklih 12 mjeseci promijenila financijska situacija u vašem kućanstvu?
  • I2: Što očekujete, kako će se tijekom sljedećih 12 mjeseci promijeniti financijska situacija u vašem kućanstvu?
  • I3: Što mislite, kako se tijekom posljednjih 12 mjeseci promijenila ukupna ekonomska situacija u Hrvatskoj?
  • I4: Što očekujete, kako će se tijekom sljedećih 12 mjeseci promijeniti ukupna ekonomska situacija u Hrvatskoj?
  • I8: S obzirom na ukupnu ekonomsku situaciju, mislite li da je sada pravo vrijeme za kupovinu trajnih dobara za kućanstvo (namještaja, stroja za pranje rublja, televizora i sl.)?
  • I9: Što očekujete, kako će se tijekom sljedećih 12 mjeseci promijeniti vaša kupnja trajnih dobara u odnosu na proteklih 12 mjeseci?

Komponente kompozitnih indeksa jesu:

IPP: I1, I2, I4, I9
IOP: I2, I4
IRP: I1, I3, I8.


Arhiva podataka

Objavljeno: 20.9.2017.
Od svibnja 2005., Anketa o pouzdanju potrošača provodi se na mjesečnoj bazi. Od tada su dostupni i detaljni podaci o odgovorima ispitanika.