Uloga HNB-a

Objavljeno: 7.6.2024.
Pridonošenje stabilnosti ukupnoga financijskog sustava jedna je od važnih zakonom propisanih zadaća HNB-a. U skladu s time, HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost i donosi mjere kojima nastoji spriječiti pojavu i širenje sistemskih rizika i ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava.

U Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci kao jedan od zadataka HNB-a navodi se provođenje makrobonitetne politike Republike Hrvatske u odnosu na kreditne institucije radi pridonošenja očuvanju stabilnosti financijskog sustava u cjelini. U tu svrhu HNB sustavno analizira sistemske rizike koji mogu ugroziti financijsku stabilnost i donosi mjere kojima nastoji ublažiti sistemske rizike i ojačati otpornost ukupnoga financijskog sustava te time smanjiti vjerojatnost nastupanja kriznih epizoda i njihove eventualne troškove. Kao dio Europskog sustava središnjih banaka i Jedinstvenog nadzornog mehanizma, HNB pri utvrđivanju i provođenju makrobonitetne politike djeluje u suradnji i koordinaciji s Europskom središnjom bankom i u skladu s relevantnim pravnim aktima Europske unije i njezinih institucija.

U sklopu Vijeća za financijsku stabilnost, HNB usko surađuje i s tijelima nadležnima za regulaciju i nadzor nebankarskih financijskih institucija – Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga, Ministarstvom financija i s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita.

Za uspješno očuvanje financijske stabilnosti u zemlji važna je suradnja i s međunarodnim institucijama. HNB sudjeluje u radu Europskog odbora za sistemske rizike, koji je na razini EU-a zadužen za pitanja povezana s financijskom stabilnošću, i s nadležnim makrobonitetnim tijelima drugih zemalja članica.