Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka za europodručje

Objavljeno: 2.5.2023.

Hrvatska narodna banka od travnja 2023. sudjeluje u provođenju Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za europodručje. Ovo istraživanje provodi se u svim zemljama članicama europodručja.

Anketa se provodi četiri puta godišnje s ciljem stjecanja uvida u kretanje standarda i uvjeta kreditiranja poslovnih banaka (ponude) te u promjene potražnje za kreditima. U anketi se nalaze 22 pitanja, pri čemu se dio pitanja odnosi na kretanja u protekla tri mjeseca odnosno prethodnom tromjesečju (18 pitanja), a dio na očekivanja za sljedeća tri mjeseca odnosno iduće tromjesečje (4 pitanja). Anketa uključuje i otvoreno pitanje i ad hoc pitanja o temama od posebnog interesa. Pitanja su razvrstana s obzirom na dva tipa kreditnih portfelja poslovnih banaka: stanovništvo i poduzeća. Za oba sektora upitnik obuhvaća pitanja kojima se nastoji razlikovati utjecaj činitelja ponude i potražnje na kreditnu aktivnost banaka. Istraživanje se provodi na reprezentativnom uzorku banaka, odabranom na temelju metodologije Europske središnje banke (ESB).

Rezultati Ankete za zemlje članice europodručja

Arhiva – Rezultati Ankete o kreditnoj aktivnosti banaka (KAB), zaključno s četvrtim tromjesečjem 2022.

Rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za europodručje – Hrvatska