Stipendiranje

Objavljeno: 19.4.2024. Ažurirano: 11.5.2024.

Trenutačno nema natječaja za stipendiranje.

Stipendiranje studenata omogućujemo u cilju potpore uspješnim i marljivim budućim stručnjacima, u skladu s našim interesima i mogućnostima.

Stipendiranje studenata može se realizirati putem natječaja koji objavljujemo na internetskoj stranici Banke u skladu s našim interesom.

Interes za stipendiranje iskazuje se popunjavanjem prijavnice koja se nalazi na internetskoj stranici Banke i koja se do utvrđenog roka elektroničkim putem prosljeđuje Direkciji za upravljanje ljudskim resursima.

Ostale pojedinosti (uvjete, zahtijevanu dokumentaciju, kriterije odabira itd.) definiramo u tekstu natječaja.

Nakon obrade podataka i provjere njihove usklađenosti s dostavljenom dokumentacijom, kandidate pozivamo na dodatnu psihologijsku procjenu (testiranje i intervju), nakon čega slijedi odabir studenata kojima će Banka dodijeliti stipendiju, a svim se ostalim kandidatima e-poštom dostavlja zahvala na prijavi na natječaj.

Studenti koje stipendiramo nakon uspješno završenog studija mogu dobiti i priliku da se zaposle u Banci, ovisno o našem interesu i potrebama.