Nacionalni odbor za platni promet

Objavljeno: 30.6.2023. Ažurirano: 19.3.2024.
Novi Nacionalni odbor za platni promet osnovan je 14. lipnja 2023., a dosadašnji Nacionalni odbor za platni promet osnovan 24. veljače 2003. prestao je s radom. Novim Nacionalnim odborom za platni promet upravlja Hrvatska narodna banka, a njegov je cilj utvrđivanje i unaprjeđivanje standarda stabilnoga i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa poticanjem uravnoteženoga i održivog razvoja sigurnoga, učinkovitoga, inovativnoga i konkurentnoga tržišta platnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Platni je promet neizostavan dio gospodarskoga i financijskog sustava svake zemlje, a njegova je osnovna funkcija omogućavanje sigurne i učinkovite uporabe novca kao sredstva plaćanja. On obuhvaća cijeli niz operativnih i tehnoloških postupaka definiranih odredbama različitih zakona i njegovo je uspješno funkcioniranje iznimno važno za središnju banku, kao instituciju odgovornu za funkcioniranje platnog prometa, i za cjelokupni financijski sustav.

U posljednjih nekoliko godina pojavljuju se novi, važni trendovi u platnom prometu. Inovacije i digitalizacija mijenjaju način funkcioniranja plaćanja, pružatelji platnih usluga sve više napuštaju stare kanale i tradicionalne instrumente plaćanja i razvijaju nove načine iniciranja plaćanja, velike tehnološke tvrtke (BigTechs) postale su aktivne u sektoru plaćanja, a trgovačka društva za financijsku tehnologiju (FinTechs) sve više predstavljaju konkurenciju etabliranim pružateljima platnih usluga.

S obzirom na razvoj platno-prometnog tržišta Europske unije, pojave novih dionika i trendova na tom tržištu te ulozi Hrvatske narodne banke kao katalizatora, Hrvatska narodna banka na temelju članka 79.a Zakona o platnom prometu (NN, br. 66/2018. i 114/2022.) osnovala je novi Nacionalni odbor za platni promet s ciljem utvrđivanja i unaprjeđivanja standarda stabilnoga i sigurnog obavljanja usluga platnog prometa i uspostavljanja trajne suradnje dionika na području pružanja usluga platnog prometa, uključujući i druga tijela javne vlasti.

Nacionalnim odborom za platni promet upravlja Hrvatska narodna banka, a on predstavlja platformu za suradnju i dijalog svih dionika na tržištu, i na strani ponude i na strani potražnje, i to na način koji je kompatibilan radu tijela Europske unije koja su osnovana i djeluju vezano uz područje platnog prometa. Područje rada Nacionalnog odbora za platni promet zasnivat će se na strategijama Europske komisije  ̶  "Strategija za plaćanja malih vrijednosti za EU" te Europske središnje banke  ̶  "Strategija za plaćanja malih vrijednosti Eurosustava".

Nacionalni odbor za platni promet omogućit će različitim dionicima ponude i potražnje na tržištu vezanom uz pružanje platnih usluga, isključivo na dobrovoljnoj osnovi, uspostavu međusobne suradnje, razmjenu mišljenja i postizanje dogovora o poduzimanju odgovarajućih aktivnosti koje pridonose kvalitetnijemu obavljanju platnog prometa u Republici Hrvatskoj, kao dijela jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA – engl. Single Euro Payments Area) i europodručja te njegovom kontinuiranom razvoju i unaprjeđivanju.

Cilj Odbora, njegove aktivnosti, sudjelovanje u radu Odbora te način rada Odbora propisani su Odlukom o osnivanju Nacionalnog odbora za platni promet.

Dionici u Nacionalnom odboru za platni promet su: Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska gospodarska komora (HGK) - Udruženje trgovine, Hrvatska udruga banaka (HUB), kreditne institucije, Financijska Agencija (FINA), institucije za platni promet, institucije za elektronički novac te registrirani pružatelji informiranja o računu, procesori kartičnih platnih transakcija te udruge za zaštitu potrošača.