Kreditni posrednici

Objavljeno: 26.3.2018.
Hrvatska narodna banka je nadležno tijelo za ovlašćivanje i nadzor kreditnih posrednika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. U odnosu na kreditne posrednike iz drugih država članica EU-a koji posluju na području Republike Hrvatske, mogućnosti nadzora koji provodi Hrvatska narodna banka ograničene su i usmjerene na suradnju s nadležnim tijelima drugih država članica.

U nadležnosti Hrvatske narodne banke nisu svi kreditni posrednici koji djeluju na području Republike Hrvatske, već samo oni kreditni posrednici koji potrošačima predstavljaju ili nude ugovore o stambenom potrošačkom kreditu te im pomažu obavljanjem pripremnih radnji ili druge vrste predugovornih administrativnih poslova, a mogu s potrošačima i sklapati ugovore o stambenom potrošačkom kreditu u ime i za račun vjerovnika. Ti kreditni posrednici također mogu pružati i savjetodavne usluge.

Kreditni posrednici nisu vjerovnici, a Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja samo pravnim osobama koje udovolje svim potrebnim uvjetima. Od uvjeta koje je potrebno ispuniti osobito ističemo posjedovanje ugovora ili predugovora o pružanju usluga kreditnog posredovanja s kreditnom institucijom uz koju je kreditni posrednik vezan, kao i posjedovanje police osiguranja od profesionalne odgovornosti ili odgovarajućeg jamstva te potvrde o posjedovanju znanja i stručnosti za svakog člana osoblja.

Kreditni posrednik može dobiti odobrenje za pružanje svih ili samo nekih opisanih usluga, što se navodi u rješenju koje izdaje Hrvatska narodna banka.

Važno je naglasiti da, osim kreditnih posrednika koji su od Hrvatske narodne banke dobili odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja, na području Republike Hrvatske te usluge mogu pružati i kreditni posrednici koji su dobili odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja ili savjetodavnih usluga od nadležnog tijela druge države članice EU-a. Ti posrednici usluge mogu pružati neposredno ili putem podružnice i o namjeri pružanja svojih usluga u Republici Hrvatskoj moraju prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Svi kreditni posrednici koji na području Republike Hrvatske mogu pružati usluge kreditnog posredovanja odnosno savjetodavne usluge uneseni su u registre odnosno evidencije Hrvatske narodne banke.