Platni sustavi

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 20.3.2023.
Platni sustavi jesu sustavi za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija. Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko tri platna sustava, a to su sustav TARGET-HR, sustav EuroNKS i sustav EuroNKSInst.

TARGET (Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija) centralizirani je sustav koji obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućuju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću (engl. Central Liquidity Management), bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru sporednih sustava (T2 servis) te omogućuju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira (TARGET2-Securities-T2S) i namiru instant plaćanja (TARGET Instant Payments Settlement-TIPS).

Eurosustav je pokrenuo projekt konsolidacije postojećih sustava TARGET2 i T2S, u smislu tehničkih i funkcionalnih aspekata. Cilj je zadovoljiti promjenjive zahtjeve tržišta zamjenom TARGET2 novim sustavom bruto namire u stvarnom vremenu (RTGS) pod nazivom T2 i optimiziranjem upravljanja likvidnošću u svim TARGET servisima i uslugama.

Nova konsolidirana TARGET platforma započela je s radom 20. ožujka 2023. na razini cijelog Eurosustava, pa tako i u RH kao članici europodručja.

Usluge sustava TARGET razvija i njima operativno upravlja Eurosustav kako bi se osigurao slobodan protok novca, vrijednosnih papira i kolaterala diljem Europe. Usluge imaju niz zajedničkih obilježja kao što su centralizirano praćenje i upravljanje likvidnošću, standard za poruke ISO 20022, jedinstveni sustav obračuna i cjenika usluga i skup zajedničkih komponenti kojima se koristi u servisima sustava TARGET.

TARGET je centralizirani sustav koji nudi istu razinu usluge svim svojim sudionicima i koji se u smislu pravne strukture sastoji od više platnih sustava, nacionalnih komponenti sustava TARGET. Svaka središnja banka Eurosustava upravlja svojom vlastitom komponentom sustava TARGET.

Nakon uvođenja eura kao nacionalne valute u RH sustav TARGET-HR jest platno-prometna infrastruktura koja je omogućila potpunu migraciju Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) na platformu TARGET u eurima.

EuroNKS (Euro Nacionalni klirinški sustav) platni je sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA izravnih terećenja (SDD).

Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA i do uvođenja eura obrađivao je samo međubankovna eurska plaćanja SEPA kreditnih transfera, nacionalna i prekogranična.

Uvođenjem eura u RH izvršena je potrebna prilagodba sustava EuroNKS za obračun SEPA izravnih terećenja (SDD), čime je omogućena migracija cjelokupnoga kunskog platnog prometa koji se obračunavao u platnom sustavu Nacionalni klirinški sustav (NKS) na sustav EuroNKS. 

Platni sustav EuroNKS interoperabilan je s klirinškim sustavima za mala plaćanja drugih država članica Europske unije, i za obračun SEPA kreditnih transfera (SCT), i za obračun SEPA izravnih terećenja (SDD), nacionalnih i prekograničnih, te omogućava punu SEPA dostupnost svim sudionicima.

EuroNKSInst platni je sustav za izvršenje platnih transakcija između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu, u samo nekoliko sekunda (SEPA instant kreditni transfer – SCTInst).

Navedeno vrijeme uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja.

Uvođenjem eura kao nacionalne valute u RH platni sustav NKSInst za izvršenje instant platnih transakcija u kunama, koji je započeo s radom u listopadu 2020. godine, transformiran je u sustav EuroNKSInst za obračun i namiru instant platnih transakcija u eurima.

Uvođenjem eura u RH izvršena je prva faza prilagodbe platnog sustava EuroNKSInst koji trenutačno omogućava izvršenje instant platnih transakcija u eurima samo za nacionalna plaćanja.