Novčana pošiljka

Objavljeno: 21.1.2016.
Tablice novčane pošiljke prikazuju platne usluge pri kojima se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje.

Metodologija - novčana pošiljka

Objavljeno: 21.1.2016. Ažurirano: 5.4.2023.

Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u Republici Hrvatskoj u eurima

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

U ovom izvještaju prikazane su poslane nacionalne novčane pošiljke kojima je izvor gotov novac kao i novčane pošiljke putem platne kartice ("card to card" i "card to account") izvršene u eurima.

Podaci u ovom izvještaju se odnose na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Novčana pošiljka

Novčana pošiljka jest platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja, i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje.

Podatke o novčanim pošiljkama dostavlja Izvještajni obveznik (kreditna institucija i institucija za elektronički novac) koji je pružatelj platne usluge novčane pošiljke u skladu sa Zakonom o platnom prometu (ili nastupa kao zastupnik).

Uključuje se:

 • izvršenje naloga za plaćanja prema posebnoj shemi koju je kreditna institucija/institucija za elektronički novac razvila za uslugu "Novčana pošiljka" pri čemu o takvoj shemi (rokovima izvršenja) ista mora obavijestiti korisnika platne usluge.

Ne uključuje se:

 • plaćanje računa putem uplatnice pri čemu se svaki nalog izvršava pojedinačno (uključuje se u Izvješće "Kreditni transfer").
 1. Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account")

Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account") jest usluga novčane pošiljke koja omogućuje prihvaćanja i/ili slanje novčanih sredstava po načelu s platne kartice na platnu karticu, s platne kartice na račun i s računa na platnu karticu.

Transakcije "charge back" ne smatraju se novčanim pošiljkama i nisu uključene u ovaj izvještaj.

 1. Nacionalna platna transakcija

Nacionalna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj usluga plaćanja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 7. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.).

Tablica PL2 Prekogranične/međunarodne novčane pošiljke

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013. i 16/2017.) i pripadajućih Uputa.

U ovom izvještaju prikazane su poslane i primljene prekogranične/međunarodne novčane pošiljke izvršene u svim valutama preračunato u eure kojima je izvor gotov novac kao i novčane pošiljke putem platne kartice ("card to card" i "card to account").

Podaci u ovom izvještaju se odnose na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu. Uključene su platne transakcije izvršene u svim valutama, a u tablici su iznosi prikazani preračunati u eure prema fiksnom tečaju konverzije.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač

Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 66/2018. i 114/2022.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

 1. Nepotrošač

Nepotrošač  jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.

Uključuju se:

 • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
 • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 1. Novčana pošiljka

Novčana pošiljkajest platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja, i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje.

Podatke o novčanim pošiljkama dostavlja Izvještajni obveznik (kreditna institucija i institucija za elektronički novac) koji je pružatelj platne usluge novčane pošiljke u skladu sa Zakonom o platnom prometu (ili nastupa kao zastupnik).

Uključuje se:

 • izvršenje naloga za plaćanja prema posebnoj shemi koju je kreditna institucija/institucija za elektronički novac razvila za uslugu "Novčana pošiljka" pri čemu o takvoj shemi (rokovima izvršenja) ista mora obavijestiti korisnika platne usluge.

Ne uključuje se:

 • plaćanje računa putem uplatnice pri čemu se svaki nalog izvršava pojedinačno (uključuje se u Izvješće "Kreditni transfer").
 1. Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account")

Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account") jest usluga novčane pošiljke koja omogućuje prihvaćanja i/ili slanje novčanih sredstava po načelu s platne kartice na platnu karticu, s platne kartice na račun i s računa na platnu karticu.

Transakcije "charge back" ne smatraju se novčanim pošiljkama i nisu uključene u ovaj izvještaj.

 1. Prekogranične/međunarodne platne transakcije

Poslane prekogranične platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je izvršila/poslala kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod koje pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) posluje u EU.

Poslane međunarodne platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je izvršila/poslala kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod koje pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) posluje u trećoj državi.

Primljene prekogranične platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je primila kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod kojih pružatelj platnih usluga platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) posluje u EU.

Primljene međunarodne platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je primila kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod kojih pružatelj platnih usluga platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) posluje u trećoj državi.

Poslane i primljene prekogranične i međunarodne platne transakcije definirane su člankom 3. stavkom 1. točkom 22. i 42. Zakona o platnom prometu.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Poslane prekogranične/međunarodne novčane pošiljke  -  broj/vrijednost transakcija

Poslane prekogranične i međunarodne novčane pošiljke broje se na strani platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) i odnose se na ukupan broj/vrijednost novčanih pošiljki koje je izvršila kreditna institucija/institucija za elektronički novac tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

 1. Primljene prekogranične/međunarodne novčane pošiljke  - broj/vrijednost transakcija

Primljene prekogranične i međunarodne novčane pošiljke broje se na strani primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) i odnose se na ukupan broj/vrijednost novčanih pošiljki koje je izvršila kreditna institucija/institucija za elektronički novac tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.