Indeksi plaća

Objavljeno: 20.9.2017.

U tablici se prikazuju mjesečni statistički podaci o iznosima neto plaća u Republici Hrvatskoj koje objavljuje Državni zavod za statistiku, kao i odgovarajući indeksi njihovih promjena.

Metodologija - odabrane nefinancijske statistike - indeksi plaća

Objavljeno: 19.1.2016. Ažurirano: 9.4.2024.

Tablica J4 Prosječna mjesečna neto plaća

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.