Kreditne institucije

Objavljeno: 30.12.2015. Ažurirano: 23.2.2021.

Banke koje imaju odobrenje za rad

OIBMatični brojNaziv banke
1403633387701198947Addiko Bank d.d., Zagreb
7066319363500560286Agram banka d.d., Zagreb
3303919763701326287Banka Kovanica d.d., Varaždin
3224779598903467988Croatia banka d.d., Zagreb
2305703932003337367Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
8793910421703777928Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
9932663320600971359Imex banka d.d., Split
6572353601003463958Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
3818292726800675539J&T banka d.d., Varaždin
0810633107503123014Karlovačka banka d.d., Karlovac
7365672592601263986KentBank d.d., Zagreb
5250887383303141721OTP banka d.d., Split
7122160829103726177Partner banka d.d., Zagreb
9732628315403015904Podravska banka d.d., Koprivnica
0253569773203269841Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
5305696653500901717Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
1380652618603113680Samoborska banka d.d., Samobor
7842747859501260405Sberbank d.d., Zagreb
4225249657903999092Slatinska banka d.d., Slatina
9296322347303234495Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Napomene: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.
Informacija za potrebe izrade kvalificiranog certifikata za elektroničke pečate prema zahtjevu iz članka 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/389 od 27. studenoga 2017. o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za pouzdanu autentifikaciju klijenta i zajedničke i sigurne otvorene standarde komunikacije: sve navedene banke imaju pravo pružati sve platne usluge.

 

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

OIBMatični brojNaziv stambene štedionice
2885700562501702785PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb
9983333380901442007Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb
0794267553201393685Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.

 

Ostale institucije

  1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN, br. 138/2006. i 25/2013.).

 

Kreditne institucije iz Europske unije

 

Banke i štedionice u stečaju

Naziv banke/štedioniceDatum otvaranja stečaja
Tesla štedna banka d.d., Zagreb30. 3. 2018.
Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split1. 7. 2016.
Nava banka d.d., Zagreb1. 12. 2014.
Centar banka d.d., Zagreb30. 9. 2013.
Credo banka d.d., Split16. 1. 2012.
Alpe Jadran banka d.d., Split15. 5. 2002.
Trgovačko-turistička banka d.d., Split8. 9. 2000.
Glumina banka, Zagreb30. 4. 1999.

 

Banke i štedionice u likvidaciji

Naziv banke/štedioniceDatum pokretanja likvidacije
Primorska banka d.d., Rijeka21. 6. 2018.
Štedbanka d.d., Zagreb27. 12. 2017.
Obrtnička štedna banka d.d., Zagreb22. 12. 2010.
Križevačka banka d.d., Križevci
(sada Internet Mobile Bank d.d., Bjelovar)
3. 1. 2005.
Investicijsko-komercijalna štedionica d.d., Zagreb31. 5. 2000.

 

Banke i štedionice koje su izgubile odobrenje za rad, a nisu pokrenule postupak likvidacije

Naziv banke/štedioniceDatum oduzimanja odobrenja za rad
Hibis štedionica d.d., Zagreb7. 3. 2001.

 

Predstavništva stranih banaka

Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.

 

Podružnice stranih kreditnih institucija

OIBMatični brojNaziv podružniceDatum upisa u sudski registar
0213878411104604369BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska26. 9. 2016.

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad navedeni su podaci o njihovu osobnom identifikacijskom broju (OIB) koji im je dodijelila Porezna uprava Ministarstva financija i podaci o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.