Kreditne institucije

Objavljeno: 30.12.2015. Ažurirano: 16.11.2018.

Banke koje imaju odobrenje za rad

Matični
broj
Naziv banke
01198947 Addiko Bank d.d., Zagreb
01326287 Banka Kovanica d.d., Varaždin
03467988 Croatia banka d.d., Zagreb
03337367 Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
03777928 Hrvatska poštanska banka d. d., Zagreb
00971359 Imex banka d.d., Split
03463958 Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
03019349 Jadranska banka d.d., Šibenik
00675539 J&T banka d.d., Varaždin
03123014 Karlovačka banka d.d., Karlovac
01263986 KentBank d.d., Zagreb
00560286 Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
03141721 OTP banka Hrvatska d.d., Split
03726177 Partner banka d.d., Zagreb
03015904 Podravska banka d.d., Koprivnica
03269841 Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
00901717 Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
03113680 Samoborska banka d.d., Samobor
01260405 Sberbank d.d., Zagreb
03999092 Slatinska banka d.d., Slatina
03129241 Splitska banka d.d., Split
03234495 Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad naveden je podatak o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.

 

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

Matični
broj
Naziv stambene štedionice
02068001 HPB-Stambena štedionica d.d., Zagreb
01702785 PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb
01442007 Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb
01393685 Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb

Napomena: Za kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad naveden je podatak o njihovu matičnom broju koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku.

 

Ostale institucije

  1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN, br. 138/2006. i 25/2013.).

 

Kreditne institucije iz Europske unije

 

Banke i štedionice u stečaju

Naziv banke/štedionice Datum otvaranja stečaja
Tesla štedna banka d.d., Zagreb 30. 3. 2018.
Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split 1. 7. 2016.
Nava banka d.d., Zagreb 1. 12. 2014.
Centar banka d.d., Zagreb 30. 9. 2013.
Credo banka d.d., Split 16. 1. 2012.
Alpe Jadran banka d.d., Split 15. 5. 2002.
Trgovačko-turistička banka d.d., Split 8. 9. 2000.
Glumina banka, Zagreb 30. 4. 1999.

 

Banke i štedionice u likvidaciji

Naziv banke/štedionice Datum pokretanja likvidacije
Primorska banka d.d., Rijeka 21. 6. 2018.
Štedbanka d.d., Zagreb 27. 12. 2017.
Obrtnička štedna banka d.d., Zagreb 22. 12. 2010.
Križevačka banka d.d., Križevci
(sada Internet Mobile Bank d.d., Križevci)
3. 1. 2005.
Investicijsko-komercijalna štedionica d.d., Zagreb 31. 5. 2000.

 

Banke i štedionice koje su izgubile odobrenje za rad, a nisu pokrenule postupak likvidacije

Naziv banke/štedionice Datum oduzimanja odobrenja za rad
Hibis štedionica d.d., Zagreb 7. 3. 2001.

 

Predstavništva stranih banaka

Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.

 

Podružnice stranih kreditnih institucija

Naziv podružnice Datum upisa u sudski registar
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska 26. 9. 2016.