Struktura tokova kapitala i devizni tečaj: primjer Hrvatske

Objavljeno: 2.10.2017.
Publikacija Istraživanja
Broj I-49
Autor Maja Bukovšak, Gorana Lukinić Čardić, Nina Ranilović
Datum Rujan 2017.
JEL F32, F41, C51, C32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

priljevi kapitala, tečaj kune, SVAR s blok-egzogenosti

U ovom radu analizira se utjecaj različitih vrsta priljeva kapitala u Hrvatsku na tečaj kune. Ocijenjeni su SVAR modeli koji se temelje na Choleskyjevoj dekompoziciji s ograničenjima blok-egzogenosti, pri čemu su ispitane različite vrste tokova kapitala, a glavni je zaključak taj da utjecaj tokova kapitala na tečaj ovisi o njihovoj strukturi. S jedne strane, priljevi dužničkoga kapitala dovode do aprecijacije kune, bez obzira na njihovu ročnost, što je, promatra li se sektorska struktura, uglavnom posljedica zaduživanja poduzeća i države. S druge strane, čini se da priljevi vlasničkoga kapitala imaju suprotan utjecaj na tečaj kune, a to je u skladu s rezultatima dobivenima u drugim empirijskim istraživanjima. Drugačiji utjecaj tokova dužničkoga i vlasničkoga kapitala može se objasniti razlikama u njihovoj relativnoj usmjerenosti prema sektoru međunarodno razmjenjivih dobara odnosno sektoru međunarodno nerazmjenjivih dobara, s time da je drugi navedeni važniji kod dužničkoga kapitala. Ovim se radom potvrđuje i da priljevi kapitala u bankarski sektor ne utječu na tečaj, što podupire intenzivnu uporabu protucikličkih makroprudencijalnih mjera središnje banke. Ovi su nalazi važni za kreiranje monetarne politike, posebice u zemljama poput Hrvatske u kojoj se središnja banka koristi tečajem kune prema euru kao glavnim instrumentom za postizanje svojega temeljnog cilja, stabilnosti cijena.