Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja

Objavljeno: 30.10.2017.
Publikacija Istraživanja
Broj I-51
Autori Karlo Kotarac, Davor Kunovac i Rafael Ravnik
Datum Listopad 2017.
JEL F33, F44, E42, C32
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

usklađenost ciklusa, šokovi agregatne ponude i potražnje, simetrični i asimetrični šokovi

U radu smo analizirali usklađenost poslovnih ciklusa te šokova ponude i potražnje Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Dobiveni rezultati upućuju na nekoliko osnovnih zaključaka. Prvo, usklađenost poslovnih ciklusa te korelacija šokova ponude i potražnje između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja relativno je visoka. Drugo, simetrični (zajednički) šokovi dominantni su za objašnjavanje dinamike domaćeg BDP-a, dok su doprinosi asimetričnih šokova znatno manji. Treće, rezultati upućuju na konvergenciju šokova ponude i potražnje te poslovnih ciklusa između Hrvatske i zemalja jezgre europodručja. Iz svega navedenog možemo zaključiti kako uvođenje eura i s time povezano prihvaćanje zajedničke protucikličke monetarne politike ne bi trebali biti značajan trošak za hrvatsku ekonomiju.