Mikroekonomski aspekti izvoza hrvatske prerađivačke industrije nakon ulaska u Europsku uniju

Objavljeno: 11.12.2020.
Publikacija Istraživanja
Broj I-59
Autor Domagoj Šelebaj
Datum Prosinac 2020.
JEL D21, F14, L6
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

robni izvoz, članstvo Hrvatske u EU-u, izvozna poduzeća

U radu su analizirani mikroekonomski aspekti robnog izvoza hrvatske prerađivačke industrije, s naglaskom na razdoblju nakon pristupanja Europskoj uniji. Nakon spajanja baze podataka DZS-a o robnoj razmjeni na razini poduzeća s bazom godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika Fine postale su vidljive brojne pozitivne promjene u strukturi izvoznika nakon 2013. godine. Njihov je relativni udio u populaciji povećan, uz zamjetan rast izvozne intenzivnosti. Nakon ulaska u EU počela se oporavljati i produktivnost hrvatske prerađivačke industrije, što je isključivo rezultat poslovanja izvoznika. Smanjena je i koncentracija robnog izvoza, zbog sve većeg udjela malih i srednjih poduzeća u agregatnom izvozu. Nakon 2013. godine prvi put vjerojatno prevladavaju učinci ekstenzivne margine, odnosno veći je izvoz određen izvoznom aktivnošću novih izvoznika. U radu se potvrđuju i superiornija obilježja izvoznika u odnosu na neizvoznike, kao i činjenica da izvoznici nisu homogena skupina poduzeća s obzirom na intenzivnost i učestalost izvoza te način uključenosti u međunarodnu robnu razmjenu.