Revizija statistike odnosa s inozemstvom

29.9.2023.

Promjene u podacima statistike financijskih računa: izmjena podataka u Tablici T2 Financijski računi – stanja imovine i obveza na kraju godine (konsolidirano)

28.4.2023.

Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike

10.3.2023.

Revizija statistike odnosa s inozemstvom

30.12.2022.

Revizija statistike odnosa s inozemstvom

30.9.2022.

Odluka o preračunavanju vremenskih serija podataka u nadležnosti Hrvatske narodne banke iz valute kuna u valutu euro

20.9.2022.

Prestanak objave "Agregirane nekonsolidirane mjesečne bilance stambenih štedionica"

26.7.2022.

Novi obrasci u izvješću "Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija"

29.11.2021.

Revizija statistike odnosa s inozemstvom

1.10.2021.

Promjene u podacima o dugu opće države: revizija podataka inozemnog duga i daljnje usklađivanje serije duga opće države s metodologijom ESA 2010

30.9.2021.

Revizija statistike odnosa s inozemstvom

30.6.2021.

Promjene u podacima statistike drugih monetarnih financijskih institucija: objava podataka o kreditima nefinancijskim društvima prema njihovoj veličini

31.5.2021.

Promjene u dužini serije godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa opće države

30.10.2020.

Promjene u podacima statistike financijskih računa: objava podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora u razdoblju od 1995. do 2000. godine

26.10.2020.

Promjena u objavi podataka o kvaliteti kredita

2.12.2019.

Revizija podataka u statistici financijskih računa

15.7.2019.

Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike

30.4.2019.

Promjene u podacima o dugu opće države: objava povijesne serije duga od prosinca 1995. i daljnje usklađivanje s metodologijom ESA 2010 po podsektorima opće države

31.10.2018.

Promjene na dugu središnje države: Konsolidacija u dijelu pozicija stanja dužničkih vrijednosnih papira i daljnje sektorsko usklađivanje s metodologijom ESA 2010

30.3.2018.

Revizija podatka u statistici monetarnih financijskih institucija (MFI-ja)

29.12.2017.