Kreditne unije

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 8.5.2018.

Popis kreditnih unija upisanih u sudski registar
Stanje na dan 1. siječnja 2017.

 1. Kreditna unija Apoen

   31550 Valpovo, Braće Radića 1/A
  Tel.: +385 31/650-612
  Telefaks: +385 31/654-611

 2. Kreditna unija Deponent, Zagreb
 3. Kreditna unija Dukat, Viškovo
 4. Kreditna unija Euro

  35400 Nova Gradiška, Nikole Tesle 1
  Tel.: +385 35/363-081
  Telefaks: +385 35/361-402

 5. Kreditna unija Gama, Zagreb
 6. Kreditna unija Jamstvo, Županja
 7. Kreditna unija Krajcar

  32270 Županja, J. J. Strossmayera 7
  Tel.: +385 32/833-702, 833-149
  Telefaks: +385 32/833-790

 8. Kreditna unija Libertina, Čakovec
 9. Kreditna unija Marjan, Split
 10. Kreditna unija Noa, Osijek
 11. Kreditna unija Sjenica, Čakovec
 12. Kreditna unija Zagreb, Zagreb
 13. ABC kreditna unija, Sisak
 14. Bjelovarska kreditna unija, Bjelovar
 15. Fidus kreditna unija Ðakovo

  31400 Ðakovo, Bana Jelačića 53
  Tel.: +385 31/822-697
  Telefaks: +385 31/811-215

 16. Zagorska kreditna unija, Zabok
 17. Zanatska kreditna unija

  48260 Križevci, Ivana Zakmardija 7
  Tel./telefaks: +385 48/711-702

 18. Vrbovečka kreditna unija

  10340 Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 6
  Tel./telefaks: +385 1/2791-327

 19. Kreditna unija Štednokred, Zagreb
 20. Sindikalna štedno-kreditna unija, Zagreb

 

Kreditne unije u stečaju

Naziv kreditne unije Datum otvaranja stečaja
BRA-MA kreditna unija, Split 30.4.2018.
Brod na Savi kreditna unija, Slavonski Brod 21.9.2016.
Obrtnička kreditna unija, Nova Gradiška 11.6.2013.

 

Kreditne unije u likvidaciji

Naziv kreditne unije Datum pokretanja likvidacije
Komercijalna kreditna unija, Zagreb 23.3.2018.
Eurokred, kreditna unija umirovljenika, Zagreb 30.3.2017.
Kreditna unija Kod sata, Sisak 1.1.2017.
Kreditna unija Duga-kredit, Osijek 31.5.2016.
Kreditna unija Konavle, Dubrovnik 31.12.2015.
Seljačka sloga kreditna unija, Županja 13.5.2010.
Kreditna unija Dyas, Osijek 31.3.2010.
CBB kreditna unija, Varaždin 19.1.2010.
Kreditna unija Kaptol, Zagreb 12.1.2010.
EURO-KAT kreditna unija, Zagreb 21.12.2009.