Kreditne institucije

Objavljeno: 30.12.2015. Ažurirano: 1.6.2018.

Banke koje imaju odobrenje za rad

 1. Addiko Bank d.d., Zagreb
 2. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 3. Croatia banka d.d., Zagreb
 4. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 6. Imex banka d.d., Split
 7. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 8. Jadranska banka d.d., Šibenik
 9. J&T banka d.d., Varaždin
 10. Karlovačka banka d.d., Karlovac
 11. KentBank d.d., Zagreb
 12. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 13. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar
 14. Partner banka d.d., Zagreb
 15. Podravska banka d.d., Koprivnica
 16. Primorska banka d.d., Rijeka
 17. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 18. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 19. Samoborska banka d.d., Samobor
 20. Sberbank d.d., Zagreb
 21. Slatinska banka d.d., Slatina
 22. Splitska banka d.d., Split
 23. Veneto banka d.d., Zagreb
 24. Zagrebačka banka d.d., Zagreb

 

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

 1. HPB-Stambena štedionica d.d., Zagreb
 2. PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb
 3. Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb
 4. Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb

 

Ostale institucije

 1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/2006. i 25/2013.)

 

Kreditne institucije iz Europske unije

 

Banke i štedionice u stečaju

Naziv banke/štedionice Datum otvaranja stečaja
Alpe Jadran banka d.d., Split 15.5.2002.
Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split 1.7.2016.
Centar banka d.d., Zagreb 30.9.2013.
Credo banka d.d., Split 16.1.2012.
Glumina banka, Zagreb 30.4.1999.
Ilirija banka d.d., Zagreb 6.4.1999.
Nava banka d.d., Zagreb 1.12.2014.
Tesla štedna banka d.d., Zagreb 30.3.2018.
Trgovačko-turistička banka d.d., Split 8.9.2000.

 

Banke i štedionice u likvidaciji

Naziv banke/štedionice Datum pokretanja likvidacije
Investicijsko-komercijalna štedionica d.d., Zagreb 31.5.2000.
Križevačka banka d.d., Križevci
(sada Internet Mobile Bank d.d., Križevci)
3.1.2005.
Obrtnička štedna banka d.d., Zagreb 22.12.2010.
Štedbanka d.d., Zagreb 27.12.2017.

 

Banke i štedionice koje su izgubile odobrenje za rad, a nisu pokrenule postupak likvidacije

Naziv banke/štedionice Datum oduzimanja odobrenja za rad
Hibis štedionica d.d., Zagreb 7.3.2001.

 

Predstavništva stranih banaka

Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.

 

Podružnice stranih kreditnih institucija

Naziv podružnice

Datum upisa u sudski registar

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

26. 9. 2016.