Kreditne institucije

Objavljeno: 30.12.2015. Ažurirano: 21.9.2018.

Banke koje imaju odobrenje za rad

 1. Addiko Bank d.d., Zagreb
 2. Banka Kovanica d.d., Varaždin
 3. Croatia banka d.d., Zagreb
 4. Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
 5. Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb
 6. Imex banka d.d., Split
 7. Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag
 8. Jadranska banka d.d., Šibenik
 9. J&T banka d.d., Varaždin
 10. Karlovačka banka d.d., Karlovac
 11. KentBank d.d., Zagreb
 12. Kreditna banka Zagreb d.d., Zagreb
 13. OTP banka Hrvatska d.d., Zadar
 14. Partner banka d.d., Zagreb
 15. Podravska banka d.d., Koprivnica
 16. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb
 17. Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb
 18. Samoborska banka d.d., Samobor
 19. Sberbank d.d., Zagreb
 20. Slatinska banka d.d., Slatina
 21. Splitska banka d.d., Split
 22. Veneto banka d.d., Zagreb
 23. Zagrebačka banka d.d., Zagreb

 

Stambene štedionice koje imaju odobrenje za rad

 1. HPB-Stambena štedionica d.d., Zagreb
 2. PBZ stambena štedionica d.d., Zagreb
 3. Raiffeisen stambena štedionica d.d., Zagreb
 4. Wüstenrot stambena štedionica d.d., Zagreb

 

Ostale institucije

 1. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, posluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/2006. i 25/2013.)

 

Kreditne institucije iz Europske unije

 

Banke i štedionice u stečaju

Naziv banke/štedionice Datum otvaranja stečaja
Tesla štedna banka d.d., Zagreb 30.3.2018.
Banka splitsko-dalmatinska d.d., Split 1.7.2016.
Nava banka d.d., Zagreb 1.12.2014.
Centar banka d.d., Zagreb 30.9.2013.
Credo banka d.d., Split 16.1.2012.
Alpe Jadran banka d.d., Split 15.5.2002.
Trgovačko-turistička banka d.d., Split 8.9.2000.
Glumina banka, Zagreb 30.4.1999.

 

Banke i štedionice u likvidaciji

Naziv banke/štedionice Datum pokretanja likvidacije
Primorska banka d.d., Rijeka 21.6.2018.
Štedbanka d.d., Zagreb 27.12.2017.
Obrtnička štedna banka d.d., Zagreb 22.12.2010.
Križevačka banka d.d., Križevci
(sada Internet Mobile Bank d.d., Križevci)
3.1.2005.
Investicijsko-komercijalna štedionica d.d., Zagreb 31.5.2000.

 

Banke i štedionice koje su izgubile odobrenje za rad, a nisu pokrenule postupak likvidacije

Naziv banke/štedionice Datum oduzimanja odobrenja za rad
Hibis štedionica d.d., Zagreb 7.3.2001.

 

Predstavništva stranih banaka

Hrvatska narodna banka, u skladu s člankom 95. Zakona o kreditnim institucijama, vodi registar predstavništava kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. Predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja osnivaju se u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja odobrenja Hrvatske narodne banke. Trenutačno u Republici Hrvatskoj ne postoje osnovana predstavništva kreditnih institucija iz trećih zemalja. Za predstavništva kreditnih institucija iz Europske unije ne postoji obveza registriranja.

 

Podružnice stranih kreditnih institucija

Naziv podružnice

Datum upisa u sudski registar

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska

26. 9. 2016.