16. Seminar mladih ekonomista

Objavljeno: 21.11.2022. Ažurirano: 29.12.2022. Trajanje događaja: 25.5.2023.

Sadržaj je dostupan samo na engleskom jeziku.