2011/11/EU: Odluka Europske središnje banke od 27. prosinca 2010. o prijenosu povjerljivih podataka na temelju zajedničkog okvira za poslovne registre za statističke potrebe (ESB/2010/33)

Pretraživanje regulative