25 kuna – obilježavanje 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.

Objavljeno: 4.11.2019.

Datum puštanja u optjecaj: 4. studenoga 2019.

Sastav kovine: Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

Promjer i težina: Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

Motiv na licu: unutar jezgre kovanog novca nalazi se djelomični prikaz službenog znaka Sveučilišta u Zagrebu, koji se sastoji od grafički stiliziranog prikaza ulaznog rizalita sa stubištem zgrade Sveučilišta (Rektorata i Pravnog fakulteta) te skulpture Ivana Meštrovića "Povijest Hrvata", koja je pozicionirana ispred ulaza u zgradu Sveučilišta. Uz rub jezgre, ispod djelomičnog prikaza službenog znaka ispisano je razdoblje od godine osnutka Sveučilišta u Zagrebu do godine izdavanja kovanog novca "1669. – 2019.". Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst "350. OBLJETNICA OSNIVANJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU". Ispod jezgre, na površini prstena kovanog novca nalazi se prikaz službenoga grba Grada Zagreba.

Motiv na naličju: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana stilizirana brojčana oznaka nominalne vrijednosti "25", kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad brojčane oznake i prikaza kune zlatice, na površini prstena kovanog novca, prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo i desno od grba Republike Hrvatske, uz vanjski rub površine prstena ispisan je polukružno natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Ispod brojčane oznake, unutar prstena kovanog novca, uz vanjski rub, ispisan je naziv novčane jedinice "KUNA". Lijevo od naziva novčane jedinice, na površini prstena kovanog novca, polukružno je položena grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Desno od naziva novčane jedinice, na prstenu kovanog novca, polukružno je položena grančica lovora u cvatu.

Povod izdavanja: obilježavanje 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.

Izdana količina: 20.000 kom.